Foto: Colourbox
14.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Jul og nytår 2023 – Kantineoverenskomsten

Få styr på, hvordan I skal håndtere jul og nytår for medarbejdere omfattet af Kantineoverenskomsten.

Søndag den 24. december 2023

Efter Kantineoverenskomstens § 9, stk. 7, er juleaftensdag, den 24. december, en overenskomstmæssig fridag.

Det betyder, at medarbejderen som udgangspunkt holder fri med fuld løn, hvis der er lidt et indtægtstab. Der skal således ikke betales for den 24. december, hvis juleaftensdag falder på en forud fastsat fridag.

Medarbejdere, der kaldes ind, honoreres efter Kantineoverenskomstens § 9, stk. 5.

Medarbejderen skal altså have sædvanlig timeløn + 100 pct. timeløn for det præsterede antal timer den pågældende dag, da I inddrager en hel fridag, hvis medarbejderen skal arbejde denne dag.

1. og 2. juledag

Den 25. og 26. december er begge søgnehelligdage.

Efter Kantineoverenskomstens § 20, stk. 1, skal medarbejderen sammen med lønnen for december måned have udbetalt et acontobeløb fra søgnehelligdagskontoen svarende til 1/5 af ugelønnen (eller 1/22 af månedslønnen) for hver søgnehelligdag.

I kan også vælge at betale medarbejderne sædvanlig løn på søgnehelligdage efter Kantineoverenskomstens § 20, stk. 2. I så fald opspares der ikke søgnehelligdagsbetaling, og alle kantinemedarbejderne skal i stedet have sædvanlig løn på 1. og 2. juledag.

Medarbejdere, der kaldes ind, honoreres bl.a. efter Kantineoverenskomstens § 20, stk.3. Medarbejderen skal altså have sædvanlig timeløn + 150 pct. timeløn for det præsterede antal timer den pågældende dag (dog minimum betaling for 5 timer), samt enten acontobetaling i henhold til overenskomstens § 20, stk. 1, eller sædvanlig løn i henhold til overenskomstens § 20, stk. 2.

Nytår

Nytårsaftensdag, den 31. december, er efter Kantineoverenskomsten en almindelig arbejdsdag.

Det betyder, at hvis medarbejderne skal på arbejde, skal de have sædvanlig timeløn.

Nytårsdag, den 1. januar, er derimod en søgnehelligdag.

Som det er tilfældet med 1. og 2. juledag, skal medarbejderne således have udbetalt enten et acontobeløb svarende til 1/5 af ugelønnen (eller 1/22 af månedslønnen) eller have sædvanlig løn på nytårsdag i henhold til Kantineoverenskomstens § 20, stk. 1 og 2.

Medarbejdere, der kaldes ind, honoreres med sædvanlig timeløn + 150 pct. timeløn for det præsterede antal timer den pågældende dag (dog minimum betaling for 5 timer), jf. Kantineoverenskomstens § 20, stk. 3, samt enten acontobetaling i henhold til overenskomstens § 20, stk. 1, eller sædvanlig løn i henhold til overenskomstens § 20, stk. 2.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.