Foto: Colourbox
20.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Kranfører ville få skovlen under sine kolleger

En chauffør blev først flyttet til kranteamet og senere bortvist, da han havde opført sig uacceptabelt overfor sin nye leder og truet tre kolleger med, at han ville få skovlen under dem. En faglig voldgift vurderede, at det var berettiget at bortvise chaufføren.

Medarbejderen blev 14. april 2009 ansat som chauffør i en virksomheds kørselsafdeling, hvor han var tilknyttet teamet for containerkørsel. Chaufførens opgaver bestod primært i at transportere containere på genbrugspladsen i en fast kommune. Chaufføren var fagligt en dygtig og hårdtarbejdende medarbejder, der passede sit arbejde.

Udviste dårlig adfærd over for ny leder

I februar 2022 blev en af chaufførens kolleger udnævnt til driftsansvarlig i kørselsafdelingen, hvilket chaufføren ikke var tilfreds med. Det kom til udtryk ved, at han nægtede at tale med den nye leder, hvis det ikke handlede om arbejde i snæver forstand. For eksempel nægtede han at sige godmorgen til lederen.

Dette skabte dårlig stemning i teamet, da de øvrige medarbejdere følte sig presset til at agere anderledes over for den nye leder, end de ellers ville have gjort.

Virksomheden fandt, at chaufførens adfærd var uacceptabel, og han blev derfor indkaldt til en samtale 14. februar 2022.

Flyttet til kranteam

På mødet blev det italesat, at chaufføren udviste uacceptabel adfærd, idet han ikke ville sige godmorgen til den nye leder, samt at lederen blev frosset ud af teamet og kun tiltalt eller svaret, hvis det drejede sig om arbejde.

Chaufføren fortsatte sin opførsel efter mødet, og da opførslen skabte en dårlig stemning i gruppen, vurderede virksomheden, at chaufføren havde udvist en sådan adfærd, at det ikke længere var muligt at opretholde et godt arbejdsmiljø i teamet. Chaufføren blev derfor omfordelt, således at han 4. april 2022 blev omplaceret til kranteamet.

Chaufføren meldte sig herefter syg og gik hjem.

5. maj modtog virksomheden skriftlige erklæringer fra tre medarbejdere om, at chaufføren blandt andet havde truet med, at han nok skulle få skovlen under dem, og at de følte sig utrygge ved at gå på arbejde.

Bortvist efter tjenstlig samtale

10. maj 2022 blev chaufføren indkaldt til en tjenstlig samtale. Under samtalen bliver han gjort bekendt med kollegernes udtalelser.

Chaufføren benægtede ikke sine trusler, men gentog, at han nok skulle få skovlen under dem, der var stået frem, uden at ville konkretisere hvordan. 17. maj besluttede virksomheden at bortvise ham. 

Bortvisning var berettiget

Dommeren kom frem til, at virksomheden havde bevist, at chaufføren havde udtalt sig på en sådan måde, at det skabte et utrygt og dårligt arbejdsmiljø for hans kolleger.

Yderligere lagde dommeren vægt på, at chaufføren til den tjenstlige samtale ikke ville trække sine udtalelser tilbage eller undskylde over for virksomheden og sine kolleger. Derfor fandt dommeren, at der var tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at bortvisningen var berettiget.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift af 23. juni 2023 i sag nr. FV 2022-1198.

DI's råd

Bortvisning er den strengeste ansættelsesretlige sanktion, virksomheder kan gøre brug af, hvis en medarbejder har væsentlig misligholdt sin ansættelsesaftale.

Det beror altid på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om det vil være berettiget at bortvise en medarbejder. Kontakt derfor altid DI for rådgivning, inden I bortviser en medarbejder.

Læs mere om Bortvisning af medarbejder - Dansk Industri - DI

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.