Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Getty Images
20.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at opsige gravid medarbejder ved arbejdsmangel

Ligebehandlingsnævnet har givet en rekrutteringsvirksomhed medhold i, at det ikke var i strid med ligebehandlingsloven, da en gravid medarbejder blev opsagt på grund af arbejdsmangel.

Ordrenedgang og fyringsrunde

Sagen handlede om en gravid administrativ medarbejder, der primært arbejdede for en af partnerne i et rekrutteringsfirma.

I 2020 var der et betydeligt fald i omsætningen som følge af COVID-19-situationen, og partneren, som hun primært arbejdede for, reducerede sin arbejdstid. Det blev derfor besluttet at nedlægge hendes stilling, og rekrutteringsfirmaet opsagde i alt 8 ud af 20 medarbejdere, herunder den gravide medarbejder. De tilbageværende medarbejdere gik ned i løn og/eller arbejdstid.

Kort tid efter opsigelserne ansatte rekrutteringsfirmaet en af de opsagte administrative medarbejdere som timelønnet medarbejder til forefaldende opgaver, da de kun havde brug for denne timelønnede medarbejder i begrænset omfang.

Den gravide opsagte medarbejder mente, at rekrutteringsfirmaet havde handlet i strid med ligebehandlingsloven og lagde i den forbindelse vægt på genansættelsen af hendes kollega, og hun indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Under sagen fremlagde rekrutteringsfirmaet omfattende dokumentation for ordrenedgang og opsigelserne, herunder organisationsdiagrammer før og efter samt dokumentation for den sparsomme brug af den timelønnede medarbejder.

Ikke medhold

Ligebehandlingsnævnet gav ikke den gravide opsagte medarbejder medhold. Ligebehandlingsnævnet lagde blandt andet vægt på ordrenedgangen, chefens reducerede arbejdstid, og at flere kolleger i sammenlignelige stillinger også var blevet opsagt. Dertil kom, at de resterende medarbejdere gik ned i løn eller i arbejdstid.

DI førte sagen for virksomheden. 

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 9. oktober 2023 i sag nr. 22-10146.

DI's råd

Afgørelsen illustrerer, at det er forholdene på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af, om en opsigelse er i strid med ligebehandlingsloven.

Læs mere om Ligebehandling - Køn, graviditet og barsel - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Opsigelse - rådgivning, beregnere og skabelon - Dansk Industri - DI

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.