Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Colourbox
20.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for sygedagpenge, G-dage m.m. 2024

Med virkning fra den 1. januar 2024 reguleres en række satser på arbejdsløshedsforsikringens område samt en række satser på beskæftigelsesområdet, herunder satser for sygedagpenge, G-dage, barselsdagpenge, flekslønsydelse mv.

G-dage

Hel godtgørelse                                                                                940 kr. pr. dag

Halv godtgørelse                                                                              470 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                           20.359 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede                                                                             13.573 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)            16.694 kr. pr. md.

Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)             11.130 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)          14.557 kr. pr. md. 

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)            9.705 kr. pr. md.

50 pct. satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                           10.180 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede                                                                             6.787 kr. pr. md.

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                                20.359 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                                  13.573 kr. pr. md.

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                                                   18.527 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                                     12.351 kr. pr. md.

Skattefri præmie, fuld tid                                                                 14.658 kr. pr. portion

Skattefri præmie, deltid                                                                   9.773 kr. pr. portion

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksløntilskud                                                                                     19.952 kr. pr. md.

Ledighedsydelse (89 pct.)                                                                 18.137 kr. pr. md.

Sygedagpenge

Ugebeløb                                                                                                 4.695 kr.

Timesats                                                                                                  126,89 kr.

Barselsdagpenge

Ugebeløb                                                                                                 4.695 kr.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.