Foto: Colourbox
28.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Udenlandske malere blev ikke underbetalt i hele perioden

Arbejdsretten er i en konkret sag nået frem til, at fire udenlandske malere ikke var blevet underbetalt i hele den periode, hvor de arbejdede på pladsen. Arbejdsretten lagde afgørende vægt på virksomhedens oplysninger, selv om der ikke blev fremsendt dokumentation.

Manglende opfyldelse af referat

Efter forbundets besøg på byggepladsen blev der indkaldt til 48-timers-møde. Virksomheden deltog i mødet, hvor ejeren forpligtede sig til at fremsende dokumentation for at have overholdt Maleroverenskomstens løn- og ansættelsesvilkår.

Virksomhedens ejer oplyste til mødet, at der havde været beskæftiget fire udenlandske medarbejdere på byggepladsen i perioden fra 30. juni – 8. juli 2022. Ejeren oplyste også, at medarbejderne havde modtaget fuld løn i alle måneder, indtil de blev hjemsendt 8. juli 2022 på grund af manglende betaling fra virksomhedens kunde.

Virksomheden fremsendte imidlertid ikke dokumentation for, at Maleroverenskomsten var overholdt, ligesom de undlod at deltage i fagretlige møder vedrørende sagen.

Uklarhed over perioden

Sagens hovedspørgsmål var, hvilken periode kravet skulle opgøres for. Forbundet havde opgjort en differencebod på 255.000 kr. for hele juni og juli måned, selv om virksomheden havde oplyst, at medarbejderne modtog fuld løn indtil juli 2022.

DA/DI gjorde gældende, at kravet alene skulle beregnes for perioden mellem 30. juni til 8. juli 2022.

Forbundet havde ikke løftet bevisbyrden

Arbejdsretten fandt, at forbundet ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ikke var udbetalt løn for hele juni og juli. Arbejdsretten lagde afgørende vægt på virksomhedens oplysninger om, at de grundet økonomiske problemer ikke havde udbetalt løn i perioden 30. juni – 8. juli. Dette var på trods af, at virksomheden ikke havde dokumenteret dette.

Virksomheden blev pålagt at betale en samlet skønsmæssig bod på 30.000 kr. Virksomhedens ejer hæftede personligt for kravet, men var på tidspunktet for afgørelsen under personlig konkursbehandling. Dette havde formentlig indflydelse på bodens størrelse.

DA og DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 19. oktober 2023 i sag nr. 2022-1558.

DI's råd

Sagen viser, at der lægges afgørende vægt på virksomhedens oplysninger på 48-timers-mødet, hvis det ikke kan modbevises af modparten, også selv om oplysningerne ikke efterfølgende blev dokumenteret.

Læs mere om Medarbejdere fra EU/EØS og de nordiske lande i Danmark - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Fagretlige sager - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.