Foto: Skattestyrelsen
04.12.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Hurtigere skattekort og skattepersonnummer til nye medarbejdere

Skattestyrelsen har lyttet til virksomhedernes ønske om at få optimeret processen og sagsbehandlingstiden ved ansøgning om skattekort til medarbejdere fra udlandet. Styrelsen giver i den forbindelse flere gode råd for at opnå en hurtigere sagsbehandling.

Digital løsning har nedbragt sagsbehandlingstiden

Skattestyrelsen har de sidste par år haft succes med at nedbringe sagsbehandlingstiden blandet andet ved at implementere en enklere digital blanket, 04.063, og vejledning til at opnå et skattekort.

04.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere - skat.dk

Skattestyrelsen opfordrer til, at virksomhederne fortsat bruger den digitale blanket 04.063 for hver enkelt medarbejder, der skal have et skattekort, fordi blanketten medvirker til, at Skattestyrelsen får alle de nødvendige oplysninger for at kunne gennemføre sagsbehandlingen og udstede et skattekort.

Undgå de manuelle blanketter

Derfor opfordrer Skattestyrelsen også til, at virksomhederne forsøger at undgå de manuelle blanketter, der skal indsendes, fordi der ofte går oplysninger tabt, som skal indhentes efterfølgende og derfor forlænger sagsbehandlingstiden. 

Gode råd giver kortere sagsbehandlingstid

Skattestyrelsens gode råd vil medvirke til at lette sagsbehandlingstiderne for langt flere ansøgninger om skattekort.

 • Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt, gerne inden medarbejderen starter Ansøgningen kan indsendes op til 1 måned inden 1. arbejdsdag. Er skattekortet ikke klar inden første lønudbetaling, skal virksomheden indeholde 55 pct. A-skat.
  OBS: Omkring årsskiftet er det særligt vigtigt at indsende 04.063 rettidigt, da forskudsopgørelsen/skattekortet for indeværende år ellers ikke kan nå at være klar til december-lønudbetalingen.

 • Oplys altid kontaktoplysninger, som ansøgers navn, adresse, mailadresse og tlf.nr. Så sender styrelsen en kvittering på mail for modtagelse og afslutning af sagen til ansøgeren og kan nemmere afklare evt. spørgsmål. Husk også korrekt cvr-nummer for virksomheden, f.eks. ved flere underafdelinger, og oplys også gerne mailadresse og tlf.nr på virksomheden.

 • Vær opmærksom på, hvilke bilag der skal vedlægges - se blanketten
  eks. kopi af begge sider af et nationalt ID-kort. Husk også at indsende alle sider af ansættelseskontrakten, og at den skal være underskrevet af både virksomheden og medarbejderen.

 • Ansøgeren kan autorisere f.eks. en rådgiver eller virksomheden til TastSelv via blanket 052

Herudover har Skattestyrelsen følgende nye gode råd:

 • Oplys om et tidligere tildelt personnummer i ansøgningen
 • Hvis medarbejderen tidligere har arbejdet i Danmark, har vedkommende sandsynligvis allerede et personnummer. Husk derfor at oplyse personnummeret i ansøgningen eller oplys, at ansøgeren har et personnummer, men ikke kan huske det.
 • Brug kun blanket 04.063, hvis skattekort skal oprettes for indeværende indkomstår. Hvis lønnen er udbetalt og vedrører tidligere indkomstår, skal medarbejderen i stedet for indsende et oplysningsskema.
 • Brug kun blanket 04.063, hvis medarbejderen bliver skattepligtig til Danmark
  Hvis den udenlandske medarbejder hverken bor eller arbejder i Danmark, fordi arbejdet udføres i udlandet, er medarbejderen som udgangspunkt ikke skattepligtig til Danmark. Skattestyrelsen kan kun tildele et dansk skattepersonnummer på baggrund af dansk skattepligt, dvs. ikke til brug for oprettelse af dansk bankkonto eller MitID.
 • Hvis medarbejderen er statsborger i et tredjeland – indsend dokumentation
  Skattestyrelsen skal have kopi af opholds- og arbejdstilladelse fra Udlændingemyndighederne eller begrundelse, såfremt den ansatte mener at være omfattet af en undtagelsesbestemmelse. Begrundelsen kan være en vejledende udtalelse fra SIRI.
 • Skal medarbejderen opholde sig i Danmark over tre måneder – brug Borgerservice eller ICS
  Medarbejdere, der skal bo og opholde sig i Danmark i mere end tre måneder, kan henvende sig til den kommunale borgerservice eller i et International Citizen Service (ICS) for at blive bopælsregistreret og få tildelt personnummer. Herefter kan de selv oprette skattekort via TastSelv og behøver ikke indsende en 04.063. Dette gælder alle, der er bopælsregistreret.
 • Ved indsendelse af manglende materiale - følg venligst vores anvisning Send ikke en helt ny blanket med bilag, men insend kun det manglende materiale via den engelske kontaktformular Contact us - Skat.dk

Læs mere om Få skattekort som udenlandsk medarbejder - skat.dk

Læs mere om Skat for internationale medarbejdere - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Internationale medarbejdere - rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.