Foto: Colourbox
05.12.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Intet bevis for, at skoliose udgjorde handicap

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at kvinde med skoliose blev opsagt fra sin stilling som pædagog. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at skoliose forhindrede hende i at deltage i arbejdet på lige fod med andre ansatte.

Diagnosticeret med skoliose

en pædagog havde ved sin tidligere ansættelser i daginstitutioner haft problemer med ondt i ryggen. Efter længerevarende rygproblemer fik kvinden konstateret skoliose i 2019. Da kvinden blev opsagt fra sin stilling,  klagede hun til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap.

Ændrede arbejdsvilkår

I foråret 2021 faldt personalebehovet i den SFO, hvor medarbejderen var ansat. Derfor skulle der ske besparelser i daginstitutionen, og kvinden blev som følge af dette indstillet til omplacering til et dagtilbud i kommunen, hvor hun skulle arbejde med børnehave- eller vuggestuebørn.

Først ved denne omplacering oplyste kvinden, at hun led af rygproblemer, og hun oplyste, at hun ikke mente, at hun kunne arbejde med børnehave- og vuggestuebørn på grund af rygproblemerne, hvilket hun havde konstateret et i tidligere job.

Hvis kvinden ikke accepterede omplaceringen, ville hun blive opsagt.

Begrundelsen for indstille denne medarbejder til omplacering var, at ledelsen vurderede, at det var hende, der bedst kunne undværes. Denne vurdering havde ledelsen lavet ud fra et kompetenceskema. Her fremgik det, at kvinden havde den laveste score i forhold til selvstændighed i opgaveløsningen og samarbejde. Kriterierne var fastlagt i samarbejde med medarbejderudvalget. Da kvinden scorede lavest af alle, blev hun udvalgt til omplacering.

Da kvinden afslog omplaceringen, blev hun opsagt. Kvinden oplyste, at hun ikke kunne arbejde i den anden stilling på grund af skoliosen.

Ingen lægelige oplysninger

For at være beskyttet af forskelsbehandlingsloven skulle pædagogen for Ligebehandlingsnævnet godtgøre, at hendes helbredstilstand udgjorde et handicap. Kvinden skulle derfor godtgøre, at hun havde funktionsbegrænsninger, der forhindrede hende i at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre.

Medarbejderen havde i sagen ikke fremlagt lægelige oplysninger, der påviste, at skoliosen påvirkede arbejdet som pædagog.

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at kvinden ikke havde godtgjort, at hun havde et handicap. Som følge heraf var medarbejderen ikke beskyttet af forskelsbehandlingsloven.

Pædagogmedarbejderen fik derfor ikke medhold i sin klage.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 1. juli 2023 i sag nr. 9588.

DI's råd

Som udgangspunkt skal arbejdsgivere skal være påpasselige med at opsige en medarbejdere, der langvarigt har funktionsbegrænsninger, som forhindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre medarbejdere. Afhængigt af de konkrete omstændigheder på tidspunktet for en eventuel forskelsbehandling samt udtalelser fra læger og andre sundhedspersoner er der nemlig risiko for, at medarbejderne er handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand og dermed særligt beskyttet.

Hvis en person påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at der ikke er sket usaglig forskelsbehandling.

Denne afgørelse viser dog, at det først og fremmest er op til medarbejderen at godtgøre, at der overhovedet er tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Afgørelsen viser også, at det ikke er tilstrækkeligt at have en diagnose eller at mene, at der er en funktionsbegrænsning.  

Læs mere om Forskelsbehandling - regler og rådgivning - DI - DI (danskindustri.dk)

Vejledninger

Guide til håndtering af sygdom og handicap

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.