Foto: Getty Images
13.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejder opsagt på grund af klager over svedlugt

Hvis en virksomhed skal opsige en medarbejder på grund af problemer med personlig hygiejne, kræver det meget sikkert bevismæssigt grundlag. Det er konklusionen på en sag i Afskedigelsesnævnet.

Sagen handlede om en medarbejder i en virksomhed, der i september 2021 – efter eget ønske – skiftede afdeling.

I efteråret 2021 konstaterede lederen i afdelingen, at medarbejderen lugtede kraftigt af sved, og 3-4 kolleger samt arbejdsmiljørepræsentanten klagede til lederen over medarbejderens dårlige hygiejne. Det fik medarbejderen to påtaler for – senest i december 2021.

Efter påtalerne var der en forbedring, men i februar 2022 vendte problemet tilbage, og lederen gav nu en skriftlig advarsel, hvorefter der igen skete en forbedring.

I sommeren 2022 kunne lederen igen konstatere, at medarbejderen lugtede kraftigt af sved, og det udløste en ny påtale, som medarbejderen bestred, at han havde fået. Da denne påtale heller ikke hjalp, blev medarbejderen opsagt.

Medarbejderens fagforening indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet, hvor lederen, arbejdsmiljørepræsentanten og en kollega afgav forklaring.

Opsigelse var usaglig

Dommeren lagde til grund, at både leder og kolleger havde klaget over medarbejderens kraftige svedlugt. Dommeren ville ikke lægge til grund, at den påtale, som medarbejderen bestred at have fået, var blevet givet. Derudover mente dommeren, at virksomheden i endnu højere grad skulle have belyst, hvor mange medarbejdere, der havde klaget, og at virksomheden i endnu højere grad skulle have belyst, om generne medførte egentlige problemer med samarbejdet med de andre medarbejdere eller for driften.

På den baggrund fandt dommeren ikke, at der var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at lugtgenerne havde et sådant omfang og sådanne følger, at opsigelsen var rimelig og saglig.

DI repræsenterede virksomheden i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets kendelse af 14. februar 2023 i sag 20220782.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed kan opsige en medarbejder på grund af dårlig hygiejne, men det kræver et meget sikkert grundlag, herunder skriftlig dokumentation for påtaler, skriftlig advarsel, og at virksomheden kan dokumentere særdeles detaljeret, hvordan hygiejneproblemerne et problem for de øvrige medarbejdere og/eller driften.

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter