Foto: Colourbox
13.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejder uden vaccine havde ikke ret til løn under isolation

Arbejdsretten nåede frem til, at en medarbejder, der ikke var vaccineret mod COVID-19, selv skulle bære lønrisikoen ved isolation, efter at han var blevet udsat for smittefare.

Udsat for smittefare med COVID-19

Sagen handlede om en medarbejder, der efter samvær med en bekendt fik at vide, at den bekendte var smittet med COVID-19. Dagen efter henvendte medarbejderen sig til sin nærmeste leder for at finde ud af, om han kunne møde på arbejde som planlagt. Lederen opfordrede medarbejderen til at kontakte sundhedsmyndighedernes smitteopsporing for at få afklaret, om han skulle gå i selvisolation.

Sundhedsmyndighederne anbefalede isolation

Smitteopsporingen anbefalede i overensstemmelse med de gældende retningslinjer medarbejderen at gå i selvisolation og få foretaget PCR-test på fjerde og sjette dag efter kontakten med den smittede. Medarbejderen ringede herefter til medejeren af virksomheden og oplyste om smitteopsporingens anbefaling om selvisolation. Medejeren tilkendegav, at han burde følge sundhedsmyndighedernes anvisning og blive hjemme fra arbejde. Medarbejderens opgaver egnede sig ikke til hjemmearbejde, så det var ikke en mulighed.

Efter rådgivning fra virksomhedens arbejdsgiverforening sendte lederen en mail til medarbejderen med oplysning om, at fraværet ikke kunne defineres som sygdom, og at medarbejderen skulle afregne de fem dage med fravær som følge af isolation med brug af enten feriefridage, ferie, afspadsering eller ved frihed uden løn.

Medarbejderen hævdede, at han havde ringet inden arbejdstids start mandag den 30. august for at kunne møde på arbejde på trods af smittefaren. Medarbejderen hævdede endvidere, at virksomheden ved at bede medarbejderen blive hjemme havde valgt ikke at modtage hans arbejdskraft. Medarbejderen mente derfor, at han havde ret til løn i perioden.

Virksomheden mente omvendt ikke, at de havde givet tjenstligt pålæg til medarbejderen om at blive væk fra arbejde, men blot tilkendegivet, at medarbejderen burde følge sundhedsmyndighedernes anvisning om isolation.

Medarbejderen havde ikke ret til løn under isolationen

Arbejdsretten nåede frem til, at det var naturligt at forstå forløbet således, at virksomheden ikke ønskede, at medarbejderen mødte på arbejde, og at han skulle gå i selvisolation. Hvis virksomheden mod smitteopsporingens anbefaling havde ønsket, at medarbejderen skulle møde på arbejde, burde det have været klart tilkendegivet. Arbejdsretten fandt derfor ikke grundlag for at fastslå, at det var medarbejderens egen beslutning at blive hjemme i perioden for isolation som følge af smittefaren.

I august 2021 var langt de fleste mennesker i Danmark vaccineret mod COVID-19, og de fleste restriktioner var ophævet. Arbejdsretten mente derfor, at der var grund til at antage, at medarbejderen ved sit valg om ikke at blive vaccineret mod COVID-19, selv havde bragt sig i en situation, hvor han ikke ville kunne møde på arbejde, hvis han kom i nærkontakt med en person, der var smittet med COVID-19. Medarbejderen måtte derfor bære risikoen for isolation, og virksomheden skulle ikke betale løn til medarbejderen under fraværet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 23. januar 2023 i sag nr. 2022-229.

DI's råd

Sagen fastlægger, at virksomheder ikke skulle betale løn til medarbejdere, der som følge af nær kontakt med en smittet med COVID-19 måtte isolere sig for en kortere periode og som konsekvens heraf ikke kunne møde på arbejde.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter