Foto: Getty Images
25.04.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler for arbejde 1. maj 2023

I år falder 1. maj på en mandag. Få styr på, hvilke regler der gælder for arbejde 1. maj på overenskomster inden for industri, træ og byggeri.

Byggeri

1. maj er en overenskomstmæssig fridag. Virksomhed og medarbejdere kan ved enighed lade arbejdet udføre 1. maj, dog ikke ved arbejde i København og Nordsjælland 1. og 2. zone dækket af Overenskomst for Murer- og murerarbejdsmandsarbejde.

Virksomheder kan ikke pålægge medarbejdere arbejde 1. maj, medmindre der er hjemmel i overenskomsten til at pålægge overarbejde.

Arbejde 1. maj, uanset om det er pålagt overarbejde eller frivilligt arbejde, anses for overarbejde, og medarbejderen skal derfor honoreres på samme måde som ved arbejde på en fridag.

Ovenstående gælder for:

  • Bygge- og anlægsoverenskomsten
  • 3F/Industrioverenskomsten
  • Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde
  • Bygningsoverenskomsten
  • Gulvoverenskomsten

For medarbejdere under Maleroverenskomsten gælder ligeledes, at 1. maj er en fridag. Arbejde, der udføres 1. maj, er derfor at anse som overarbejde.

For medarbejdere under EL-overenskomsten og Metal- Blik- og Rør overenskomsten gælder, at 1. maj er en fridag. Dog kan virksomheden forlange presserende arbejde udført, uden at der skal betales overtidstillæg henholdsvis helligdagstillæg.

Industri og træ

Den 1. maj er en overenskomstmæssig fridag og medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Træ- og Møbeloverenskomsten har fri.

Timelønnede medarbejdere skal derfor ikke have løn, men kan vælge, at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen. Funktionærlignende medarbejdere skal have fuld løn på overenskomstmæssige fridage.

Hvis medarbejderne alligevel arbejder den 1. maj, er det at anse for overarbejde, og medarbejderen skal derfor have tillæg, jf. overenskomstens regler.

Den ugentlige arbejdstid skal reduceres forholdsmæssigt med 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, når en overenskomstmæssig fridage falder på en af ugens 5 første hverdage.

Læs mere om Arbejdstid - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.