Foto: Getty Images
09.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Det kræver klar aftale at fravige relevant sammenlignelig overenskomst ved fleksjob

En virksomhed havde ikke taget udgangspunkt i en overenskomst ved ansættelse af to fleksjobbere. Arbejdsretten fandt, at der var pligt til at tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, og at Industriens Overenskomst havde været relevant i sagen. Virksomheden havde ikke tilstrækkeligt klart fraveget overenskomsten, og det betød, at fleksjobberne havde krav på efterbetaling af den løn og pension, der fulgte af Industriens Overenskomst.

Relevant sammenlignelig overenskomst

Det fremgår af § 122, stk. 4 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik, at virksomheder, der ikke har overenskomst, skal tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst med hensyn til løn og øvrige arbejdsvilkår. Hvis der findes en relevant sammenlignelig overenskomst på det område, hvor fleksjobberen ansættes, skal der således tages udgangspunkt i denne.

Når der tages udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne dog ikke nødvendigvis følge alle områder i overenskomsten. De har mulighed for at aftale fravigelser af overenskomstens vilkår.

Ansættelse af fleksjobbere

Den konkrete sag omhandlede to fleksjobbere, der var ansat hos samme virksomhed. Begge fleksjobbere lavede montagearbejde. Den ene fleksjobber blev ansat i 2016, og den anden i 2019. I begge ansættelseskontrakter fremgik det, at ansættelsesforholdet ikke var omfattet af en overenskomst. Ingen af fleksjobberne fik pension.

I 2021 rejste forbundet krav om, at Industriens Overenskomst skulle gælde for fleksjobberne. Det var virksomheden ikke enig i, da de ikke havde tiltrådt overenskomsten, og da begge fleksjobbere var bekendt med, at der ikke blev givet pension.

Efterbetaling af løn og pension

Arbejdsretten kom frem til, at en virksomhed skal tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, hvis der findes en sådan. Arbejdsretten vurderede, at Industriens Overenskomst var en relevant sammenlignelig overenskomst i den konkrete sag.

Pligten til at tage udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst betyder, at medarbejderen skal gøres bekendt med, hvilken overenskomst der tages udgangspunkt i, så medarbejderen kan forholde sig til eventuelle fravigelser. Herefter har parterne mulighed for at aftale konkrete fravigelser af overenskomsten.

Ingen af fleksjobberne var klar over, at Industriens Overenskomst var en relevant sammenlignelig overenskomst, og ansættelseskontrakterne var ikke indgået på en sådan måde, at overenskomsten kunne anses som værende fraveget. Det betød, at fleksjobberne havde ret til mindst de rettigheder, der fulgte af Industriens Overenskomst.

Virksomheden skulle derfor efterbetale løn og pension til begge fleksjobbere.

Ikke krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Arbejdsretten fandt dog, at det ikke var i strid med ansættelsesbevisloven, at den relevante sammenlignelige overenskomst ikke fremgik af ansættelseskontrakten. Virksomheden skulle derfor ikke betale en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

DI var ikke involveret i sagen. 

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 20. april 2023 i sag nr. 2022-240.

DI's råd

Sagen viser, at en virksomhed uden overenskomst har pligt til at tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, når der ansættes fleksjobbere.

Det er muligt at fravige overenskomsten, hvis fravigelserne er tydeligt beskrevet i ansættelseskontrakten, samt at fleksjobberen er bekendt med den overenskomst, der tages udgangspunkt i.

Det er derfor vigtigt at finde ud af, om der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, når virksomheden ansætter en fleksjobber, og at man tydeligt beskriver i ansættelseskontrakten, hvilke dele af overenskomsten der eventuelt fraviges.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilken overenskomst der er sammenlignelig for det arbejde, som fleksjobberen skal udføre på jeres virksomhed.

Læs mere om Fleksjob - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.