Foto: Colourbox
02.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Korrekt aflønning for varierende ugentlig arbejdstid

En faglig voldgift har frifundet et malerfirma for et krav om overtidsbetaling. Medarbejderne havde en arbejdstidsaftale i et af deres to ansættelsesbeviser, der levede op til overenskomstens krav. Selv om der var flere fejl i ansættelsesbeviset i øvrigt, fastslog voldgiften, at arbejdstidsaftalen var gyldig, og at aflønningen af medarbejderne var sket korrekt.

Aflønning af international arbejdskraft

Et dansk malerfirma udførte en malerentreprise på et byggeprojekt i Danmark.

En dag besøgte forbundet byggepladsen og initierede et såkaldt timandsmøde om aflønning af international arbejdskraft.

Sagen forløb over noget tid, hvor DI og forbundet drøftede forskellige problematikker om varierende ugentlig arbejdstid.

Arbejdstidsaftale

Medarbejderne havde en arbejdstidsaftale i et af deres to ansættelsesbeviser, der levede op til overenskomstens krav. I arbejdstidsaftalen var arbejdstiden sat til 50 timer i første uge, 50 timer i anden uge og 48 timer i tredje uge tilsvarende 37 timers overarbejde. Disse overarbejdstimer kunne ifølge aftalen veksles til 10 dages frihed.

30.05.23Vi rådgiver digNyhed
En faglig voldgift slår fast, at forbund som udgangspunkt ikke kan videreføre lønforhandlinger til behandling i det fagretlige system. Afgørelsen har principiel betydning for flere overenskomstområder.

Dommeren udtalte, at ansættelsesbevisets forkerte angivelse af overenskomstdækning ikke medførte, at samtlige vilkår i ansættelsesbeviset skulle tilsidesættes. Den pågældende arbejdstidsaftale skulle dermed bedømmes i sagen.

Voldgiften fandt, at arbejdstidsaftalen opfyldte overenskomstens krav, og at denne aftale var praktiseret inden for overenskomstens rammer. På denne baggrund blev medlemsvirksomheden frifundet i forhold til overtidsbetaling.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på afgørelse i Faglig Voldgift af 17. januar 2023 i sag nr. 2022-1124.

DI's råd

Virksomheder skal være opmærksomme på, om alle medarbejdere har et retvisende ansættelsesbevis, hvor en eventuel arbejdstidsaftale holder sig inden for rammerne i overenskomsten. DI anbefaler, at I benytter vores skabelon til et ansættelsesbevis og søger vores rådgivning ved tvivl om reglerne vedr. arbejdstidsaftaler.

Læs mere om Ansættelsesvilkår for internationale medarbejdere - rådgivning for arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Varierende ugentlig arbejdstid - DI (danskindustri.dk)

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.