Foto: Colourbox
15.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Måtte ikke orientere hele arbejdspladsen om årsag til fratrædelse

Datatilsynet har udtalt kritik af en arbejdsgiver for at have orienteret hele arbejdspladsen om baggrunden for en medarbejders opsigelse.

Orientering af hele arbejdspladsen

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en arbejdsgiver orienterede hele arbejdspladsen om, at en medarbejder var blevet opsagt på grund af blandt andet samarbejdsvanskeligheder.

Det fremgår af afgørelsens kortfattede sagsfremstilling, at medarbejderen var blevet opsagt og fritstillet, og i den forbindelse havde ledelsen sendt en mail ud til arbejdspladsen om, at medarbejderen var blevet opsagt, og at begrundelsen herfor var samarbejdsvanskeligheder.

Medarbejderen klagede efterfølgende til Datatilsynet. Medarbejderen gjorde gældende, at orienteringen til arbejdspladsen om begrundelsen for opsigelsen var sket i strid med de databeskyttelsesretlige regler, og at oplysningerne desuden var forkerte, eftersom de arbejdsmæssige samarbejdsvanskeligheder skyldtes forhold, som medarbejderen ikke selv havde kontrol over.

Arbejdsgiveren var gjorde derimod gældende, at orienteringen havde været nødvendig for at undgå rygtedannelse, og at det alene fremgik af orienteringen, at begrundelsen for opsigelsen var ”samarbejdsvanskeligheder”. Arbejdsgiveren var desuden af den opfattelse, at oplysningerne var korrekte.

Datatilsynets kritik

Datatilsynet fandt i sagen, at der var grundlag for at udtale kritik som følge af, at arbejdsgiverens orienteringsmails gik videre, end hvad der var nødvendigt til formålet – nemlig at orientere de relevante personer om fratrædelsen.

I den pågældende sag havde arbejdsgiveren anført, at begrundelsen for at orientere om årsagen til fratrædelsen var at undgå rygtedannelse. Datatilsynet fandt imidlertid, at hensynet til den fratrædende medarbejder vejede tungere.

Datatilsynet tillagde det betydning, at orienteringen skete til en videre kreds af personer, og at der blev videregivet detaljerede oplysninger om baggrunden for opsigelsen.

DI's råd

Som udgangspunkt må I gerne orientere om, at en medarbejder stopper eller er stoppet på arbejdspladsen. I skal dog være opmærksomme på, at det som regel ikke vil være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne at oplyse, at vedkommende stopper, fordi den pågældende er blevet opsagt og/eller oplyse nærmere om baggrunden for opsigelsen.

Der kan imidlertid være konkrete tilfælde, hvor særlige hensyn til arbejdsgiveren, de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen eller den opsagte selv kan medføre, at arbejdsgiveren undtagelsesvis internt på arbejdspladsen kan oplyse, at vedkommende stopper, fordi den pågældende er blevet opsagt/bortvist og/eller oplyse nærmere om baggrunden for opsigelsen. Det kan bl.a. være for at undgå rygtedannelse, eller hvis medarbejderne allerede er bekendt med baggrunden for opsigelsen. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, om virksomheden vil være berettiget til at informere nærmere herom, og I skal altid sikre jer, at I ikke videregiver flere oplysninger end nødvendigt.

Kontakt DI for rådgivning, hvis du er i tvivl om håndtering af medarbejdernes persondata. 

Læs mere om Persondata i HR - rådgivning og skabeloner - klik her - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Skabelon til personalepolitik om persondata

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.