Foto: Colourbox
23.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejder med tandpine urimeligt opsagt

En medarbejder sygemeldte sig med tandpine og blev opsagt, da hun igen mødte op på arbejdspladsen. Opsigelsen var begrundet i arbejdsmangel på grund af corona, men Afskedigelsesnævnet fandt, at opsigelsen hverken var rimeligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Gik hjem fra arbejde med tandpine

Onsdag den 26. august 2020 sygemeldte en ufaglært medarbejder i en virksomhed, der arbejder med overfladebehandling af plast, sig med tandpine. Hun gik hjem fra arbejde samme dag, og da hun efter flere dages fravær igen mødte op på arbejdspladsen, meddelte virksomheden hende, at der grundet corona ikke var mere arbejde til hende, og at hun derfor måtte kontakte sin A-kasse med henblik på at gå på dagpenge.

Medarbejderen kontaktede sin fagforening, som herefter kontaktede virksomheden med besked om, at de mente, at opsigelsen var usaglig.

Opsagt eller ej?

Medarbejderen mente, at virksomheden havde givet udtryk for, at hun skulle blive hjemme, og hvile sig i ugen efter hun havde modtaget behandling den 28. august 2020.

Arbejdsgiveren mente, at han havde givet udtryk for, at medarbejderen skulle møde op på arbejde mandag den 31. august 2020. Da medarbejderen mødte op den 7. september 2020, havde han den opfattelse, at hun selv havde fratrådt stillingen ved sin udeblivelse i den foregående uge, hvorfor han bad hende om at forlade virksomheden.  

Spørgsmålet var, om medarbejderen selv havde opsagt sin stilling ved at blive væk fra arbejde, eller om hun var blevet opsagt af virksomheden.

Opsagt i strid med Hovedaftalen

Afskedigelsesnævnet fandt, at medarbejderen var blevet opsagt af arbejdsgiveren i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 3, idet opsigelsen hverken var rimelig begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Det forhold, at virksomheden på grund af corona ikke havde meget at lave, kunne ikke tages som indtægt for, at der forelå en sådan arbejdsmangel, at virksomheden var berettiget til at opsige medarbejderen af den grund.

Medarbejderen fik tilkendt løn i opsigelsesperioden samt fratrædelsesgodtgørelse efter Industriens Overenskomst § 38, stk. 11.

Nævnet fandt, at der også var grundlag for at tilkende medarbejderen en godtgørelse for urimelig opsigelse på 30.000 kr. i medfør af Hovedaftalen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 5. juli 2022 i sag nr. 20201029.

DI's råd

En opsigelse skal være begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Hvis en opsigelse ikke er saglig, er der risiko for, at medarbejderen rejser et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. Dog skal medarbejderen have været ansat en bestemt periode på opsigelsestidspunktet, før et sådan krav kan rejses. Således skal de fleste overenskomstdækkede medarbejdere have ni måneders anciennitet på opsigelsestidspunktet, og funktionærer skal have 12 måneders anciennitet på opsigelsestidspunktet. Disse anciennitetskrav gælder dog ikke, hvis medarbejderen er omfattet af regler, der særligt beskytter mod opsigelse, f.eks. på grund af graviditet eller handicap.

Størrelsen af godtgørelsen for usaglig opsigelse af overenskomstdækkede medarbejdere afhænger af sagens omstændigheder, og for funktionærer fastsættes den under hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder. 

DI står klar med råd og vejledning både om opsigelse, og hvis et krav om usaglig opsigelse bliver rejst.

Læs mere på Opsigelse - rådgivning, beregnere og skabelon - Dansk Industri - DI 

 

DI's Opsigelsesberegner

Start

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.