Foto: Getty Images
26.06.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Det er tid til valg til fritvalgsopsparing (Fritvalgs Lønkonto)

Medarbejdere på industriens overenskomster med Fritvalgs Lønkonto skal inden 1. august 2023 vælge, om noget af fritvalgsopsparingen skal bruges til pension eller seniorfridage. Endvidere skal medarbejdere, der har ret til feriefridage, beslutte, om de vil fravælge en eller flere af de fem feriefridage, som tilskrives den 1. september.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst skal hvert år vælge, hvordan de gerne vil råde over deres Fritvalgs Lønkonto.

Fritvalgskontoen

Fritvalgsopsparingen består af grundbeløbet på 7 pct. (9 pct. fra 1. marts 2024) Medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage, er berettiget til yderligere 4 pct. opsparing til fritvalgskontoen – sammenlagt 11 pct.(13 pct. fra 1. marts 2024)

Bemærk, at maksimalt 3 pct. af fritvalgsbidraget kan udbetales løbende med lønnen, hvis medarbejderen ikke disponerer over beløbet. Det er en forudsætning, at I kan dokumentere, at medarbejderen er blevet opfordret til at foretage et valg.

Vær opmærksom på, at de lokale parter kan lave en lokalaftale, hvorefter hele bidraget til Fritvalgs Lønkontoen udbetales løbende sammen med lønnen.

Læs mere på I dybden med fritvalgs lønkonto - DI (danskindustri.dk)

Værdien af feriefridage kan indsættes på Fritvalgs Lønkonto

Medarbejdere, der har ret til feriefridage, skal ligeledes inden 1. august beslutte, om de vil fravælge en eller flere af de fem feriefridage, som de får 1. september.

For hver feriefridag, som medarbejderen fravælger, skal virksomheden løbende indsætte 0,5 pct. på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto.

Hvis eksempelvis en medarbejder fravælger to feriefridage, har medarbejderen altså ret til at få indbetalt 1,0 pct. på Fritvalgs Lønkontoen hver måned.

Fritvalgsopsparing kan indbetales som pension

Medarbejdere med Fritvalgs Lønkonto har mulighed for at vælge, at en del af eller hele fritvalgsopsparingen skal indbetales til pensionsopsparing.

Inden 1. august skal medarbejderen vælge, om en del af opsparingen skal gå til pension, og i givet fald, hvor stor en procentdel der skal indbetales på pensionsopsparingen.

Valget gælder for hele perioden fra 1. september 2023 til 31. august 2024.

Seniorordning

Det er også 1. august, at medarbejdere, der har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, skal beslutte, om de vil holde et antal seniorfridage i det kommende ferieår.

Seniorfridagene holdes uden løn, men finansieres af opsparingen på Fritvalgs Lønkontoen.

Værktøj til administration af Fritvalgs Lønkonto

DI har udarbejdet Excel-filer, der dels kan håndtere medarbejdernes valg, dels kan administrere de samlede medarbejderindberetninger.

Hent også vejledning til at udfylde Excel-filerne.

 

Skabeloner

Værktøj til administration af Fritvalgs Lønkonto - Industriens Overenskomst

Hent

Skabeloner

Værktøj til administration af Fritvalgs Lønkonto - Industriens Funktionæroverenskomst

Hent

Skabeloner

Lokalaftale om løbende udbetaling til Fritvalgs Lønkonto

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.