Foto: Colourbox
22.08.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Urimelig kort frist til at indsende lægeerklæring

Vestre Landsret fandt, at det var uberettiget, da en eksportvirksomhed bortviste en projektleder, som var sygemeldt i opsigelsesperioden. Virksomheden havde ikke givet projektlederen en rimelig frist til at indsende en lægeerklæring og havde desuden heller ikke oplyst medarbejderen om, at den manglende indsendelse af erklæringen kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Meldte sig syg i opsigelsesperioden

En projektleder indgik en fratrædelsesaftale med en virksomhed, hvorefter projektlederen ville blive fritstillet i opsigelsesperioden – dog senest fredag den 5. juni (grundlovsdag), hvor der skulle foreligge en overdragelsesplan.

Om tirsdagen – et par dage før fritstillingstidspunktet – meldte projektlederen sig syg og sendte en mail til virksomheden om, at han ikke kunne møde på arbejde. Projektlederen oplyste, at han ville tage forbi sin læge den følgende dag, hvis der ikke var sket bedring.

Tre dage senere – om fredagen (grundlovsdag) – kontaktede virksomheden projektlederen og bad om en lægeerklæring, da de gerne ville vide, om projektlederen fortsat var sygemeldt. Mandag morgen sendte projektlederen en sms til virksomheden og fortalte, at han havde fået en tid hos sin læge onsdag samme uge.

Samme dag bortviste virksomheden projektlederen, da virksomheden mente, at projektlederens fravær udgjorde ulovlig udeblivelse.

Kunne ikke få fat i lægen

Sagen blev indbragt for Retten i Kolding, hvor projektlederen og hans faglige organisation gjorde gældende, at projektlederen ikke var ulovligt udeblevet, og at der forelå ”undskyldelige omstændigheder”, da projektlederen ikke kunne komme i kontakt med sin læge, hverken på grundlovsdag eller i weekenden, og at projektlederen havde oplyst, at han havde en tid hos sin læge to dage efter, at bortvisningen fandt sted.

Virksomheden mente blandt andet, at medarbejderen var udeblevet fra arbejde. Derudover mente de, at projektlederen løbende skulle have informeret om sygdomsforløbet, og at der ved anmodning om indsendelse af lægeerklæringen lå en instruks om, at projektlederen samme dag skulle have kontaktet sin læge.

Bortvisning var uberettiget

Både Vestre Landsret og Retten i Kolding fandt, at bortvisningen var uberettiget.

Retten i Kolding konstaterede indledningsvist, at projektlederen havde overholdt virksomhedens gældende retningslinjer for sygemelding, og at virksomheden ikke havde retningslinjer for løbende orientering ved sygdom.

Virksomheden havde hverken fastsat en frist for indsendelse af lægeerklæringen eller informeret medarbejderen om, hvad den manglende indsendelse ville få af konsekvens for ansættelsesforholdet. Retten lagde vægt på, at virksomheden ikke havde givet projektlederen en rimelig frist for indsendelse af lægeerklæring, og at projektlederen havde oplyst, at en lægeerklæring ville fremkomme to dage senere.  

Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets dom af 15. maj 2023 i sag BS-11762/2022-VLR.

DI's råd

Sagen viser, at en frist for aflevering af en lægeerklæring bør være realistisk, så medarbejderen har mulighed for at komme til lægen inden fristens udløb, og at en medarbejder bør være oplyst om den ansættelsesretlige konsekvens ved manglende aflevering.

Læs mere om Sygefraværssamtaler og dokumentation - klik her for rådgivning - DI (danskindustri.dk)

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Skabeloner

Sygefraværspolitik

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.