Foto: Colourbox
12.09.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Indstillet til opsigelse dagen efter søns fødsel

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en mand blev indstillet til opsigelse dagen efter sin søns fødsel og efterfølgende blev opsagt fra sin stilling som omsorgsmedarbejder, selv om han blev tilbudt en anden stilling i forbindelse med opsigelsen.

Indstillet til opsigelse én dag efter søns fødsel

En omsorgsmedarbejder blev indstillet til opsigelse 27. januar 2020, dagen efter at hans søn blev født. Han klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn.

Medarbejderen meddelte i november 2019 sin leder om, at hans kæreste var gravid, og at hun havde termin den 26. januar 2020. Han varslede i den forbindelse, at han ønskede at holde ferie inden terminsdatoen samt fædreorlov i umiddelbar forlængelse af terminsdatoen. Sønnen blev født 26. januar 2020, og dagen efter blev han indstillet til opsigelse. Begrundelsen for indstillingen var, at kommunen var nødt til at gennemføre besparelser og derfor skulle opsige nogle medarbejdere. Ifølge kommunen var medarbejderen en af dem, der bedst kunne undværes.

Tilbud om genansættelse ændrede ikke noget

Medarbejderen fik i forbindelse med opsigelsen et tilbud om genansættelse på samme arbejdsplads. Den nye stilling indebar nattevagter, som mandens tidligere stilling ikke omfattede. Disse nye vilkår ansås som en væsentlig ændring, og derfor kunne Ligebehandlingsnævnet ikke udelukke, at mandens afholdelse af fædreorlov helt eller delvist havde indgået i beslutningen om at opsige ham. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det var kommunen, der skulle løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke havde noget at gøre med, at medarbejderen lige var blevet far og derfor skulle holde orlov efter barselsloven.

Ligebehandlingsnævnet gav manden medhold i, at kommunen ikke havde løftet bevisbyrden for, at medarbejderens afholdelse af fædreorlov hverken helt eller delvist havde indgået i beslutningen om at opsige ham.

Godtgørelse svarende til ni måneders løn

Ligebehandlingsnævnet besluttede, at omsorgsmedarbejderen skulle tilkendes en godtgørelse, da kommunen ikke havde løftet bevisbyrden for, at medarbejderens orlov ikke havde haft betydning for opsigelsen. Nævnet tilkendte medarbejderen en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 21. april 2023 i sag nr. 9372.

DI's råd

DI anbefaler, at virksomheder, der skal opsige medarbejdere i eksempelvis sparerunder, sikrer tilstrækkelig objektiv dokumentation for den saglige udvælgelse af medarbejderne. Tidspunktet for vurderingen skal kunne dokumenteres. Virksomheden skal endvidere kunne dokumentere de saglige parametre for beslutningen om opsigelse. Saglige kriterier er eksempelvis uddannelse, erfaring, faglige kvalifikationer, personlige kvalifikationer, fravær mv.

Det er vigtigt at være særligt opmærksom på medarbejdere, der er gravide, på barsel eller som har varslet orlov efter barselsloven. Den omvendte bevisbyrde kan være svær at løfte, så tøv ikke med at kontakte DI, hvis I er i tvivl om en påtænkt opsigelse kan stride imod reglerne i ligebehandlingsloven.

Kontakt altid DI for juridisk vejledning, hvis I påtænker at opsige gravide medarbejdere, medarbejdere på barsel eller medarbejdere, der har varslet fravær efter barselsloven.

Læs mere om Ligebehandling - Køn, graviditet og barsel - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Medarbejdere beskyttet mod opsigelse - DI - Dansk Industri - DI

Læs mere om Forskelsbehandling - regler og rådgivning - DI - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.