Foto: Getty Images
30.01.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde inden 14. februar

Virksomheder omfattet af industriens overenskomster skal inden 14. februar 2024 have indberettet virksomhedens lønsum for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pension Service. Der gælder nye regler for indberetningen fra 1. januar 2024.

Manglende eller for sen indberetning af lønsummer samt udeblivelse af indbetaling af bidrag betragtes som overenskomstbrud, hvilket kan resultere i en bod for virksomheden.

Fra 1. januar 2024 er nye regler trådt i kraft om indberetning af lønsummer og indbetaling af bidrag til Industriens Uddannelsesfonde. Disse inkluderer et nyt system for opkrævning af bod ved manglende overholdelse af fristerne for indberetning og betaling.

Pligt til at indberette for medarbejdere under industriens overenskomster

Pligten til at indberette og indbetale til uddannelsesfondene følger af overenskomsterne, og virksomhederne har derfor pligt til at indberette lønsummer senest 14. februar 2024.

Indberetning af lønsummer for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pension Service bruges til at beregne virksomhedens bidrag til uddannelsesfondene.

Industriens Pension Service åbnede for indberetning 22. januar 2024. Alle virksomheder har modtaget besked om dette på virksomhedens Mit.dk.

Større bidrag eller bod ved for sen eller manglende indberetning

Manglende eller forsinket indberetning udgør et brud på overenskomsten. Hvis indberetningen mangler 14. februar, vil der blive sendt to rykkere med en yderligere frist på 14 dage for hver. Overskridelse af fristerne i rykkerne vil medføre sanktioner med bod på henholdsvis 3.000 kr. og 6.000 kr., hvilket samlet udgør 9.000 kr., hvis I overskrider fristen i begge rykkere.

Boden vil blive opkrævet sammen med den næste opkrævning af bidrag til Industriens Uddannelsesfonde.

Hvis indberetning af lønsummer udebliver efter de to rykkere, vil den senest indberettede lønsum desuden blive forhøjet med 25 pct. og anvendes som det nye beregningsgrundlag. Dette vil også medføre, at I skal betale et tilsvarende større bidrag.

Industriens Overenskomst

Der er ikke pligt til at indberette lønsum for medarbejdere, der får deres pension indbetalt til Industriens Pension, idet Industriens Pension Service – for disse medarbejdere – får lønsummen oplyst af Industriens Pension.

Hvis virksomheden derimod indbetaler til en anden pensionsordning for overenskomstdækkede medarbejdere, skal I manuelt indberette lønsummerne til Industriens Pension Service.

Hvis virksomheden ikke har haft medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst i indberetningsåret, skal I foretage en nul-indberetning.

Industriens Funktionæroverenskomst

Virksomhederne skal indberette lønsummer for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Dette gælder som udgangspunkt virksomhedens evt. ansatte teknikere.

Hvis virksomheden har tiltrådt Industriens Funktionæroverenskomst for handels- og kontoransatte og/eller laboranter, skal I også indberette lønsum for disse medarbejdere.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilke medarbejdere der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Hvis virksomheden ikke har haft medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst i indberetningsåret, skal I foretage en nul-indberetning.

Indberet online fra 22. januar 2024

Indberetning skal foretages på www.industrienspensionservice.dk. Dette gælder også indberetning af nul-lønsummer.

Hjemmesiden åbnede for indberetning 22. januar 2024. Sidste frist for indberetning er 14. februar 2024.

Betaling af bidrag

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september 2024. Fristen herfor er henholdsvis 10. april 2024 og 10. september 2024 eller følgende hverdag.

Opkrævning fremsendes til virksomhedens postadresse eller e-Boks, såfremt man har tilmeldt dette. Betaling af bidrag kan endvidere tilmeldes Betalingsservice.

Spørgsmål til indberetning, indbetaling samt tilmelding til e-Boks og betalingsservice kan rettes til Industriens Pension Service www.industrienspensionservice.dk eller telefon 70 23 95 96.

Industriens Uddannelsesfonde

Industriens Uddannelsesfonde dækker over Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er stiftet af CO-industri og DI. Fonden støtter kompetenceudvikling af industriens medarbejdere. Du kan læse mere om IKUF her: IKUF - For virksomheder

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond (IUS) er ligeledes etableret af CO-industri og DI. Fonden har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien. Du kan læse mere om IUS her: IUS og andre fonde

Ud over bidrag til Industriens Uddannelsesfonde dækker opkrævningen fra Industriens Pension Service også bidrag til DA/LO Udviklingsfonden. Fonden har til formål at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering, kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. Du kan læse mere om DA/LO Udviklingsfonden her: DA/LO Udviklingsfonden

Vigtige datoer

  1. februar – frist for indberetning af lønsum for det foregående år
  2. april – frist for indbetaling af bidrag (fremsendes ca. 14 dage forinden)
  3. september – frist for indbetaling af bidrag (fremsendes ca. 14 dage forinden)

Industriens Pension Services hjemmeside: https://www.industrienspensionservice.dk/da/Virksomheder

Protokollat om aftale om håndtering af sager om manglende indberetning, indbetaling og rykkere vedrørende uddannelsesfonde: Protokollat-om-aftale-om-hndtering-af-sager-om-manglende-indberetning-indbetlaing-og-rykkere-vedrren.pdf (industrienspensionservice.dk)

 

 

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.