Foto: Colourbox
21.05.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Afslag skyldtes ikke ansøgers autisme

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at en mand med autisme havde været udsat for forskelsbehandling, da han fik afslag på sin ansøgning til en stilling som specialmedarbejder i en brandmyndighed.

Fik afslag på ansøgning

En mand med en mild form for autisme ansøgte om en stilling som specialarbejder hos en brandmyndighed. Manden indsendte sin ansøgning 15. januar 2023, hvortil han modtog en kvittering for modtagelsen fra myndigheden.

19. januar 2023 modtog klageren et skriftligt afslag på ansøgningen. Afslaget blev begrundet med, at de øvrige kandidater til stillingen havde bedre faglige kompetencer samt relevant beredskabsrelateret erhvervserfaring fra tidligere ansættelser.

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Samme dag klagede den afviste ansøger til Ligebehandlingsnævnet med krav om en godtgørelse på 25.000 kr., idet han gjorde gældende, at afslaget var forskelsbehandling på grund af handicap. Han vedlagde sin ansøgning, CV, kvitteringen fra brandmyndigheden samt en udtalelse fra et jobcenter om hans fortrinsret til at komme til samtale ved ledige offentlige stillinger og argumenterede for, at hans autisme ikke påvirkede hans evner til at udføre jobbet som specialarbejder og anførte, at han havde relevant uddannelse og erfaring.

Ikke forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der understøttede hans påstand om forskelsbehandling på grund af handicap.

Nævnet konkluderede, at afslaget var begrundet i manglende faglige kvalifikationer sammenlignet med andre ansøgere, og at dette ikke var relateret til ansøgerens handicap. Dette blev understøttet af, at alle de indkaldte kandidater havde specifikke kvalifikationer, der direkte relaterede sig til stillingens krav.

Manden fik derfor ikke medhold i sin klage.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 12. februar 2024 i sag nr. 9192.

DI's råd

Sagen følger fast praksis på området. En medarbejder, som mener at have været udsat for forskelsbehandling, skal kunne påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket ulovlig forskelsbehandling. Kun hvis medarbejderen har kunnet løfte denne del af bevisbyrden, vil det være op til arbejdsgiveren at bevise, at f.eks. et handicap ikke er tillagt vægt i den pågældende sag.

Denne sag understreger også vigtigheden af, at virksomheder tydeligt og objektivt begrunder deres ansættelsesbeslutninger baseret på objektive kriterier som erfaring og faglige kvalifikationer.

Læs mere om Forskelsbehandling - regler og rådgivning - DI - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Rekruttering - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.