Foto: Getty Images
11.06.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Få styr på skat af arbejdsudleje

Virksomheder, som benytter arbejdskraft, der bor i udlandet og har en udenlandsk arbejdsgiver, skal være særligt opmærksomme på reglerne om arbejdsudlejebeskatning. For mange virksomheder kommer det som en overraskelse at modtage en regning fra Skattestyrelsen, efter en leverandøren fra udlandet har færdiggjort sit arbejde og er rejst ud af Danmark.

Flere virksomheder, der har været registreret i Register for Udenlandske Tjenesteydere, som hvervgiver, modtager i disse dage breve fra Skattestyrelsen med information om arbejdsudlejebeskatning, fordi alt for mange virksomheder ikke kender skattepligten eller har misforstået, hvad reglerne betyder.

Der er ikke tale om et brev med et krav, men en opfordring til at undersøge, om den udenlandske leverandørs arbejde for virksomheden kan føre til skattepligt.

Få styr på skattepligt og undgå en overraskelse

Skattestyrelsen har fokus på reglerne om arbejdsudlejebeskatning og stiller mere rådgivning og digitale værktøjer til rådighed, så virksomheder her i landet kan undersøge deres skattepligt for arbejde udført af en leverandør fra udlandet.

Det er den danske virksomhed, der i sidste ende er ansvarlig for, at skatten på 8 pct. i AM-bidrag og herefter 30 pct. i arbejdsudlejeskat bliver betalt til Skattestyrelsen. Med de nye værktøjer kan virksomheden tage højde for skatten, når der laves aftaler med leverandørerne.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan alle tage testen om leje af medarbejdere fra udlandet skat.dk og finde oplysninger om, hvordan styrelsen finder frem til, at medarbejdernes arbejde kræver arbejdsudlejebeskatning i Danmark.

Det er også muligt at kontakte Skattestyrelsen for at få et bindende svar på en konkret aftale med en leverandør fra udlandet.

Læs mere på Leje af medarbejdere fra udlandet skat.dk

Hvornår er der tale om arbejdsudlejebeskatning?

Skattestyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at det er en misforståelse, at der ikke gælder arbejdsudlejebeskatning, hvis leverandøren er momspligtig i Danmark, eller hvis medarbejdernes arbejde er aftalt i en entrepriseaftale.

Det er nemlig de faktiske omstændigheder omkring medarbejderen, der fører til Skattestyrelsens vurdering af, hvornår skattepligten indtræder for danske virksomheder. I deres vurdering af skattepligten ligger de blandt andet vægt på, hvem der instruerer medarbejderen i, hvordan arbejdet skal udføres, betaler lønnen til medarbejderen, leverer arbejdsredskaber og materiale, kan pålægge medarbejdersanktioner, bestemmer arbejdstider, tilrettelægger ferie m.v.

På hjemmesiden oplyser Skattestyrelsen også om situationer, hvor der ikke indtræder skattepligt.

Læs på Udenlandsk arbejdskraft skat.dk

DI's råd

DI rådgiver ikke om skatteretlige spørgsmål og kan derfor ikke foretage vurderingerne om arbejdsudlejebeskatning og medarbejderbeskatning, men vi anbefaler, at I undersøger skattepligten, inden I indgår aftale om arbejdsudleje eller entrepriseaftaler og medtager eventuelle udgifter til betaling af skat i aftalen.

Hvis der opstår spørgsmål om arbejdsudlejebeskatning eller virksomhedens pligt til at betale skat og AM-bidrag i Danmark, anbefaler DI også at kontakte Skattestyrelsen eller virksomhedens revisor.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.