Foto: Colourbox
10.06.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen genetillæg til tilkaldevikarer

En faglig voldgift har slået fast, at tilkaldevikarer i en stor dansk medievirksomhed ikke har krav på ekstra genetillæg oveni det aftalte dagshonorar, når de arbejder på søndage, helligdage eller i aftentimerne.

Tvist om fortolkning af løn til tilkaldevikarer

Tvisten har drejet sig om fortolkningen af overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Journalistforbund på vegne af medarbejderne på to store dagblade. Overenskomstens § 2, stk. 3, indeholder en minimumshonorering for tilkaldevikarer, men nævner ikke eksplicit genetillæg.

Forbundet argumenterede for, at tilkaldevikarer bør modtage genetillæg i henhold til overenskomstens § 7, der dækker arbejde på søn- og helligdage samt i aftentimerne.

Arbejdsgiverforeningen afviste kravet og henviste til, at det almindelige dagshonorar for tilkaldevikarer indeholdt kompensation, og at ingen ekstrabetaling var nødvendig eller aftalt i overenskomsten. Desuden henviste arbejdsgiverforeningen til det forhold, at denne praksis var blevet videreført efter overenskomstforhandlingerne i 2014.

Intet krav på genetillæg

Dommeren lagde vægt på den praksis og de intentioner, der gjaldt ved overenskomstens indgåelse. Efter grundig gennemgang af sagens dokumenter, herunder tidligere ansættelseskontrakter og korrespondance mellem parterne, nåede voldgiftsretten frem til, at dagshonoraret historisk har inkluderet genetillæg, og at denne forståelse blev bibeholdt i 2014-overenskomsten.

Dommeren fandt ikke grundlag for at antage, at der skulle være sket en ændring i denne praksis og afgjorde derfor, at tilkaldevikarerne ikke har krav på genetillæg. Virksomheden blev derfor frifundet.

Dommeren vurderede endvidere, hvorvidt tilkaldevikarerne på denne baggrund var stillet mindre gunstigt end fastansatte, hvilket i givet fald ville være i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse. Dette fandt dommeren ikke var tilfældet, da honoraret samlet set var højere end tilsvarende fastansattes løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på afgørelse i faglig af 11. marts 2024 i sag nr. FV 2023.1221.

DI's råd

DI opfordrer virksomheder til at sikre, at lønmodeller og kontraktvilkår er transparente og i overensstemmelse med gældende overenskomster. Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal aflønne jeres medarbejdere.

Sagen viser endvidere, at der ikke er krav om at tidsbegrænset ansatte skal have løndele, der er identiske med fastansatte, så længe de samlet set ikke behandles mindre gunstigt end fastansatte.

Læs mere om Tidsbegrænset og projektansættelse - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Vikarer - rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.