Foto: Colourbox
18.06.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Kunne ikke opsige medarbejder efter påkørsel af to kolleger

Afskedigelsesnævnet har afgjort, at det var uberettiget at opsige en medarbejder med 27 års anciennitet, selv om medarbejderen havde påkørt to kolleger, hvoraf den ene desuden havde oplevet ubehagelig adfærd fra manden.

Problemer med samarbejdet

Under sagen kom det frem, at der løbende havde været problemer med samarbejdet med medarbejderen. Han havde ca. et år før opsigelsen fået en mundtlig advarsel herfor.

Dette var fulgt op med flere møder, hvor samarbejdet blev drøftet. En af samtalerne mundede ud i et referat, som Afskedigelsesnævnet fandt ikke havde karakter af en ny advarsel.

Påkørte to el-heste

Opsigelsen fandt sted som følge af to situationer. I den første situation havde medarbejderen med sin truck påkørt to medarbejdere, som stod på deres el-heste. Hændelsen blev undersøgt af virksomheden, som valgte at give en advarsel for forseelsen.

Før advarslen blev givet, rettede en anden medarbejder henvendelse til virksomheden, da vedkommende var blevet kontaktet af den medarbejder, som havde foretaget påkørslen. Det var virksomhedens forståelse af den situation, som blev belyst, at medarbejderens to forseelser nu berettigede til en opsigelse.

Nok ubehageligt men ikke truende

Under sagen blev såvel påkørslen som medarbejderens efterfølgende adfærd belyst ved flere vidner.

Afskedigelsesnævnet fandt, at det ikke var godtgjort, at medarbejderen havde optrådt ubehageligt eller truende, selv om den anden medarbejder havde opfattet det som ubehageligt. På den baggrund fandt Afskedigelsesnævnet, at opsigelsen var uberettiget.

Godtgørelse

Afskedigelsesnævnet fandt, at der ved fastsættelse af  godtgørelsen skulle tages hensyn dels til medarbejderens lange anciennitet (27 år), men på den anden side også til, at episoderne lå i forlængelse af løbende samarbejdsvanskeligheder.

På den baggrund fastsatte Afskedigelsesnævnet godtgørelsen til 200.000 kr. svarende til ca. 20 ugers løn. Beløbet udgjorde ca. 40 pct. af det krævede beløb.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 22. maj 2024 i sag nr. 20230967.

DI's råd

Sagen viser, at en arbejdsgiver skal være påpasselig med at opsige en medarbejder med lang anciennitet, når der ikke på forhånd er givet en skriftlig advarsel. Endvidere viser sagen, at der kan være stor usikkerhed om sager, som bygger på vidneforklaring fra kolleger, når vidneforklaringen ikke er underbygget af skriftlige beviser.

Læs mere om Advarsel til medarbejder - DI - Dansk Industri - DI

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.