Foto: Colourbox
04.06.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Spørgsmål om servicehund før jobsamtale var ikke forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en kvinde, der er diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion, ikke blev udsat for forskelsbehandling på grund af handicap, da hun valgte at udeblive fra en jobsamtale. Kvinden, der har en servicehund, trak selv sin ansøgning, efter virksomheden havde spurgt, om det var nødvendigt at medbringe hunden.

Servicehund var hjælpemiddel 

En kvinde, som er diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion og fibromyalgi, søgte en stilling som bogholder i en virksomhed, som kort efter indkaldte hende til jobsamtale.

I mailkorrespondancen mellem virksomheden og kvinden spurgte virksomheden ind til, hvorfor servicehunden skulle med til jobsamtalen, og om servicehunden var en nødvendighed for kvindens daglige arbejde. Kvinden valgte på baggrund af virksomhedens spørgsmål at trække sin ansøgning tilbage. 

Kvinden havde i sin ansøgning og CV oplyst om sin servicehund og gjorde derudover i korrespondancen opmærksom på, at servicehunden er et hjælpemiddel på lige fod med andre fysiske hjælpemidler.   

Trak selv sin ansøgning tilbage 

Kvinden klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun ikke kom til jobsamtale hos virksomheden. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Nævnet lagde vægt på, at kvinden selv trak sin ansøgning, og derved ikke på grund af sit handicap blev fravalgt til stillingen. Derfor fik kvinden ikke medhold i sin klage. 

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 22. februar 2024 i sag nr. 22-28906.

DI's råd

Efter forskelsbehandlingsloven skal en virksomhed træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, medmindre virksomheden derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder i rekrutteringsprocessen får stillet relevante spørgsmål til ansøgeren om behov for hjælpemidler og andre foranstaltninger. Praksis i forhold til servicehunde viser, at det skal være objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det skal være hensigtsmæssige og nødvendige, hvis virksomheden ikke vil have dyr på arbejdspladsen.

Læs mere om Forskelsbehandling - regler og rådgivning - DI - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Jobsamtale - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.