Foto: Colourbox
04.06.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ugesedler blev tilsidesat til fordel for portdata

En faglig voldgift på Bygge- og Anlægsoverenskomsten har afgjort, at en virksomhed havde handlet i strid med overenskomsten og opnået en besparelse, som voldgiftsretten fastsatte til at udgøre 10 mio. kr.

Den konkrete tvist

Sagen handlede om, hvorvidt en virksomhed omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten havde aflønnet sine medarbejdere korrekt. Forbundet rejste sagen, fordi de mente, at medarbejderne havde arbejdet mange flere timer, end der fremgik af ugesedlerne og dermed havde fået for lidt i løn.

Forbundet forlangte derfor betaling af det beløb, som virksomheden havde sparet ved ikke at betale medarbejderne for samtlige præsterede arbejdstimer.

Ugesedlerne

Virksomheden havde i sagen fremlagt ugesedler, som fremstod som underskrevet af både virksomhed og medarbejder, og som viste et arbejdsmønster med en daglig arbejdstid på 7,5 time mandag-torsdag og 7 timer fredag.

Forbundet påstod, at ugesedlerne var fabrikerede og for størstedelen ikke var underskrevet af medarbejderen selv, som enten aldrig så disse ugesedler eller kun fik tomme ugesedler til deres underskrift. Denne påstand blev understøttet af 15 vidneforklaringer fra tidligere medarbejdere, deres private kalenderoptegnelser og portdata.

Af portdataen fremgik det, at de pågældende medarbejdere havde passeret ind og ud fra pladsen i et langt større omfang, end hvad der fremgik af ugesedlerne. Medarbejdernes private kalenderoptegnelser stemte i overvejende grad overens med portdata.

Ugesedler skulle tilsidesættes

Indledningsvist fastslog dommeren, at portdata ikke udgør dokumentation for den effektive arbejdstid. Dommeren understregede også, at det i almindelighed må tillægges afgørende vægt, når ugesedler er udfyldt og underskrevet af medarbejderne.

I den konkrete sag konkluderede dommeren dog, at der ikke var grundlag for at antage, at medarbejderne havde opholdt sig på pladsen i længere tid, end hvad udførelsen af arbejdet havde krævet. Da der var så betydelige forskelle mellem virksomhedens ugesedler og portdata, sammenholdt med blandt andet de vidneforklaringer om arbejdstiden og påstande om fabrikerede ugesedler, fandt dommeren efter en samlet vurdering af beviserne i sagen, at ugesedlerne skulle tilsidesættes til fordel for portdata.

Dømt til at betale 10 mio. kr.

Derudover påstod forbundet, at virksomheden havde opnået en besparelse på hele 38,2 mio. kr. for underbetaling af de medarbejdere, som havde været beskæftiget på byggepladsen i perioden 2021-2023, og som ikke var medlem af forbundet. Her fandt dommeren dog, at der alene var opnået en besparelse som passende kunne fastsættes til 8 mio. kr., altså en del mindre end forbundet havde hævdet.

Virksomheden blev samlet dømt til at betale 10.335.000 kr. til forbundet, hvoraf 2.355.000 kr. udgjorde efterbetaling til forbundets medlemmer og 8 mio. kr. udgjorde besparelsen i forhold til de øvrige uorganiserede medarbejdere.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse af 8. april 2024 i sag nr. FV2023-1254.

DI's råd

Dommeren fastslår indledningsvist i denne sag, at portdata ikke udgør dokumentation for den effektive arbejdstid. Det er fortsat – også efter denne afgørelse – det helt klare udgangspunkt.

Sagen understreger dog vigtigheden af, at man som virksomhed sikrer, at ugesedler bliver udfyldt korrekt og underskrevet af medarbejderen. Hvis ugesedler udfyldes korrekt, og medarbejderen samtidig modtager den tilhørende lønseddel, har man som arbejdsgiver sikret, at der ikke efterfølgende opstår tvist om omfanget af de udførte arbejdstimer.

Læs mere om  Arbejdstid - DI (danskindustri.dk)

Hent Bygge- og Anlægsoverenskomsten - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.