Foto: Colourbox
05.07.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny aftale om pension til voksenelever omfattet af Overenskomst for Tekniske Funktionærer

DI har indgået en aftale med Teknisk Landsforbund om, at elever, der er fyldt 25 år ved uddannelsens start og er omfattet af Overenskomst for Tekniske Funktionærer (DIO II) har ret til pension.

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Der skal derfor efterbetales pension for voksenelever ansat i perioden fra 1. januar 2023. Betaling skal ske fra det tidspunkt hvor vokseneleven har opnået 2 måneders anciennitet i virksomheden.  

Der er mulighed for refusion for en del af pensionsudgiften for de perioder hvor vokseneleven er på skole.

Oprettelse af pensionsordninger

Virksomheder skal snarest muligt og senest pr. 1. november 2024 oprette pensionsordninger for voksenelever. Pensionsordningen er omfattet af de samme vilkår (bidragssatser mv.) som gælder for  øvrige medarbejdere, dog er voksenelever først berettiget til pension fra det tidspunkt hvor eleven har opnået 2 måneders anciennitet.

Fra det tidspunkt, hvor der er oprettet pensionsordning, gælder overenskomstens § 28, stk. 6 (om forsikringsydelser) ikke længere.

Arbejdsgiverbidraget skal efterreguleres

Det er aftalt, at der alene skal ske efterbetaling af arbejdsgiverbidraget og bidraget er aftalt til et fast beløb (se bilag A). Der skal således ikke foretages en beregning ud fra elevens løn.

Efterregulering i praksis

Voksenelever, der forsat er beskæftiget
For voksenelever, der fortsat er beskæftiget i virksomheden, skal I efterregulere ved at indbetale et ekstraordinært pensionsbidrag til elevens pensionsordning. Bidraget opgøres i henhold til bilag A og skal omfatte bidrag for hver måned, hvor vokseneleven har været i ansættelse og opfyldt anciennitetskravet på 2 måneder i perioden fra den 1. januar 2023 og frem til tidspunktet hvor der oprettes pensionsordning for vokseneleven (senest 1. november 2024).

Voksenelever, der er fratrådt eller vil fratræde
For voksenelever, der er fratrådt eller vil fratræde i perioden 1. januar 2023 - 1. november 2024, skal I efterregulere ved afregning af et ekstraordinært beløb i henhold til bilag A og omfatte bidrag for hver måned, hvor vokseneleven har været i ansættelse som elev og opfyldt anciennitetskravet på 2 måneder i perioden fra den 1. januar 2023 og frem til fratrædelsestidspunktet.

Afregning skal ske med sædvanlig skattetræk. Udbetalingen til vokseneleven udløser ikke overenskomstmæssige tillæg og feriegodtgørelse mv., udover hvad der følger af betaling ved ordinært bidrag til pension.

Brudte måneder

Hvis der er tale om tiltræden eller fratrædelse efter den 1. i en måned, skal I opgøre bidraget forholdsmæssigt efter overenskomstens regler om brudte måneder.

Modregning af indbetalt pensionsbidrag

Hvis en voksenelev i samme periode, som I efterregulerer for, har fået indbetalt et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på en pensionsordning, kan I modregne disse indbetalinger i det beløb, der efterreguleres.

 

Bilag A - Pension til voksenelever - Overenskomst for Tekniske funktionærer

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.