01.09.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Forsat lavt sygefravær på DA-området

Ansatte på DA-området var fraværende på grund af sygdom i 3,1 pct. af arbejdstiden i 2017, hvilket er uændret i forhold til året før.

Fraværsstatistik 2018

Det svarer til 7,1 dage pr. beskæftiget. Sygefraværet er dermed fortsat lavt historisk set, når man sammenligner med andre år siden 1993, hvor en samlet fraværsprocent for arbejdere og funktionærer blev beregnet for første gang.

Arbejdere og funktionærer

Sygefraværet er steget med 0,1 pct.-point for arbejdere til 3,6 pct. af arbejdstiden. Funktionærernes sygefravær er samlet set uændret 2,7 pct. af arbejdstiden, men for funktionærkvinder er sygefraværet faldet med 0,1 pct.-point til 3,6 pct. Funktionærmænd er fortsat den gruppe, som har det laveste sygefravær.

Hent fraværsstatistik online med NetStat

NetStat er et værktøj, hvor du kan se fraværsstatistik fordelt efter fraværstyper, alder, branche, arbejdsfunktion og geografisk område. Du kan skræddersy udtræk, der matcher dine behov.

Du kan bruge NetStat som et værktøj til at vurdere din virksomheds fraværsfrekvenser. Find fraværsoplysninger for eksempelvis mænd og kvinder i jern- og metalindustrien i Region Hovedstaden.

Egne fraværstal

Alle virksomheder, der indberetter til fraværsstatistikken, har mulighed for at se en særlig statistik over virksomhedens eget fravær sammenlignet med fraværet for andre virksomheder inden for eksempelvis samme branche og samme region.

 

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.