gettyImages
19.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Konfliktstatistik 4. kvt 2018

Laveste konfliktomfang i 28 år. I 2018 var der 130 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 5.557 tabte arbejdsdage.

Fortsat lavt konfliktomfang

I 2018 var der 130 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 5.557 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 27,2 personer og var af 2,1 dages varighed. Det svarer til, at 25 fuldtidsansatte er fraværende gennem et helt år. Det er væsentligt lavere end det gennemsnitlige årlige konfliktfravær, der er på 55 fuldtidsansatte i perioden 2009-2018. Det er det laveste konfliktomfang siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

Beskedent konfliktomfang med baggrund i løn

Der var 35 overenskomststridige arbejdsstandsninger i 2018, som havde baggrund i lønspørgsmål. Arbejdsstandsningerne førte til 1.325 tabte arbejdsdage, hvilket svarer til 24 pct. af alle tabte arbejdsdage i året. Set over de sidste godt 30 år er det kun 2009, der ligger lavere med en andel på 22 pct. Sammenlignes alene år med overenskomstforhandlinger ligger 2017 lavest med en andel af lønkonflikter på 27 pct.

501 tabte arbejdsdage i 4. kvartal 2018

I 4. kvartal 2018 var der 14 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 501 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 28,3 personer og var af 1,7 dags varighed. Der var fem arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål, som førte til 169 tabte arbejdsdage omfattende 10,9 personer i gennemsnit. Tilsvarende var der tre arbejdsstandsninger med baggrund i arbejdsforhold resulterende i 181 tabte arbejdsdage, der i gennemsnit involverede 70,2 personer.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.