GettyImages

11.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Den kønsopdelte lønstatistik for 2020 er klar

Statistikken bygger på de oplysninger, som virksomheden i forvejen er forpligtet til at indberette til Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) lønstatistikker.

Ligelønsloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Mænd og kvinder skal som udgangspunkt have samme løn og lige lønvilkår for samme udførte arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. 

For at styrke indsatsen for ligeløn er virksomhederne lovforpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik til medarbejderne.

DI har allerede nu udarbejdet virksomhedens kønsopdelte lønstatistik for 2020. Den kan ses via online værktøjet NetStat.

Det siger loven

Virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion skal informere og høre medarbejderne om statistikken.

Overhold tidsfristen

Den kønsopdelte lønstatistik skal præsenteres for medarbejderne inden udgangen af 2021. Det vil ofte ske i virksomhedens samarbejdsudvalg.

Hvis virksomheden ikke har et samarbejdsudvalg, skal medarbejderne informeres og høres på samme måde, som i forvejen foregår på virksomheden.

Hvor finder I kønsopdelt lønstatistik?

I online værktøjet NetStat finder du virksomhedens kønsopdelte lønstatistik.

For at få adgang til statistikken, skal du være betroet adgang til virksomhedens egne løntal i NetStat af virksomhedens adm. direktør eller øverste leder.

Har du ikke adgang, kan du udfylde tilmeldingsblanketten og sende den til DI, som derefter tildeler adgangen.

Tilmeldingsblanket til mine løntal i NetStat

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.