Getty Images

07.09.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Lidt flere arbejdsulykker i 2021 end normalt

Omfanget af anmeldte arbejdsulykker har været stigende gennem 2021 og er nu på sit højeste niveau i 9 år. Det viser den seneste Ulykkesstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening.

I DA’s statistik over arbejdsulykker er omdrejningspunktet ulykkesfrekvensen, som måler antal anmeldte ulykker pr. 10.000 årsværk. I 2021 var denne 256,8 for hele DA-området under ét.

Blandt arbejdere på DA-området var der i 2021 397,8 anmeldte ulykker pr. 10.000 årsværk.

Sammenlignet med 2020 er der således sket en svag stigning på omfanget af anmeldte ulykker. COVID-19-relaterede arbejdsulykker er dog ikke inkluderet i statistikken.

imagev9ifm.png

Det tiltagende omfang af anmeldte ulykker ses på tværs af samtlige brancher på DA-området.

Inden for fremstillingsvirksomhed var ulykkesfrekvensen 242,1 i 2021 og blandt serviceerhverv 218 anmeldte ulykker pr. 10.000 årsværk.

Branchen med den højeste ulykkesfrekvens er bygge og anlæg. Her var der i 2021 435,7 anmeldte ulykker pr. 10.000 årsværk, hvilket er en stigning på knap 6 pct. i forhold til 2020.

Stigningen i omfanget af arbejdsulykker skal også ses i lyset af genåbningen af det danske samfund efter COVID-19-nedlukningerne og det stadigt stigende aktivitetsniveau.

Hvad skyldes ulykken, og hvilken del af legemet blev skadet?

Den hyppigste årsag til en arbejdsulykke i 2021 skyldes overbelastning. Knap hver femte ulykke skyldes dette forhold.

Statistikken viser desuden, at ulykkerne hyppigst gik ud over skuldre, arme eller hænder. Knap 22 pct. af de anmeldte arbejdsulykker i 2021 skyldtes skader her.

Du kan hente Ulykkesstatistikken via Netstat eller di.dk

Som medlem af DI kan du se seneste Ulykkesstatistik via web-værktøjet Netstat (www.di.dk/netstat). I Netstat har du mulighed for både at skræddersy din egen Ulykkesstatistik, men også din egen løn- eller fraværsstatistik.

Hvis jeres virksomhed samtidig har haft en arbejdsulykke, som er anmeldt til Arbejdstilsynet, har du mulighed for at sammenligne direkte med lignende virksomheder via Netstat.

Du kan ligeledes finde den seneste udgivelse af Ulykkesstatistikken på DI’s hjemmeside. Udgivelsen findes som excel-version og kan hentes her (Ulykkesstatistik).

DI afholder webinar om Ulykkesstatistikken via Netstat og det forbyggende arbejde

Savner du en grundlæggende introduktion til Ulykkesstatistikken og hvordan du henter statistikken fra Netstat afholder DI et webinar den 28. september 2022 fra kl. 9.00-10.00.

På dette webinar vil konsulenter fra arbejdsmiljørådgivningen fortælle , hvordan statistikken kan anvendes i det forbyggende arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsskadebegrebet vil desuden blive behandlet, så det bliver tydeligt, hvad forskellen er på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom, og hvornår man som arbejdsgiver er forpligtet til at anmelde en eventuel arbejdsulykke.

Det er gratis for medlemmer at deltage. Tilmeldingen kan ske her

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter