Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Getty Images
04.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for uddannelsesstøtte 2021

Med virkning fra den 1. januar 2021 reguleres en række satser for løntabsgodtgørelse ved deltagelse i efteruddannelse og refusion under erhvervsuddannelseselevers skoleophold. Alle satser er fastlagt i lovgivning.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) pr. 1. januar 2021

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning: 4.460 kr. pr. uge.

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.568 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser: 2.676 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VEU-godtgørelse 4.460 kr. pr. uge.

Løntilskud til voksenlærlinge

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet afhænger af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen.

Tilskuddet er betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

Kontakt jobcenteret for nærmere information om tilskuddets størrelse og information om, hvorvidt den aktuelle person opfylder kriterierne for støtte.

Elever og lærlinge

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

  1. år                                      2.820 kr.
  2. år                                      3.120 kr.
  3. år                                      3.560 kr.
  4. år                                      4.140 kr.

    Voksen                                   5.300 kr.

 

OBS

Refusionssatserne er taget fra Finanslovsforslaget. De endelige satser fastlægges, når det lovforslag, som følger op på trepartsaftalen fra 21. november 2020, bliver vedtaget.

DI forventer, at de endelige satser vil ligge ca. 7 pct. højere end satserne i Finanslovsforslaget.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.