28.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Frist for betaling til HTSK-fonden

I uge 8 modtog virksomheder inden for handel, transport og service opkrævning for 2. halvår af 2019 til HTSK-fonden og HTSU Udviklings- og Samarbejdsfond. Fristen for indbetaling er den 16. marts 2020.

Opkrævninger nu til e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks får opkrævningerne tilsendt via e-Boks og ikke som tidligere med posten. Virksomheder uden e-Boks vil fortsat modtage opkrævninger via post.

Tilskud til efteruddannelse

Fondene, der administreres af PensionDanmark, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse.

Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser.

I kan søge tilskud på Pensiondanmark.dk

Her kan I også finde en liste over samtlige kurser, I kan søge tilskud til, samt information om satserne på tilskuddet. 

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra fonden. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra fonden.  

Det skal virksomheden betale til fonden

PensionDanmark opkræver 780 kr. pr. medarbejder pr. år til HTSK-fonden. Undtagen for gruppen ATD (Taxioverenskomsten), der er satsen 260 kr./år.

Til HTUS Udviklings- og Samarbejdsfond opkræves 30 øre pr. arbejdstime omregnet til 494,86 kr. pr. medarbejder pr. år. Undtagen for DI's ATL-medlemmer, hvor satsen er: 0,20 kr./time eller 329,91 kr./år.

Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud.

Opkrævningen for 1. halvår 2020 vil blive sendt ud i august 2020.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.