Foto: GettyImages
20.10.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse forlænges med et år

Regeringen, FH og DA indgik 15. oktober 2021 aftale om at forlænge trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017 med et år. En stor del af initiativerne fra aftalen videreføres i 2022. Som led i aftalen er det også aftalt, at bidragsforhøjelsen til AUB som følge af de ekstraordinære løntilskud til lærlinge og elever i andet halvår af 2020 fordeles over tre år.

Mindre forhøjelse af AUB-bidrag i 2022 end der var lagt op til

Virksomhederne bidrog i 2020 med rekordmange nye uddannelsesaftaler. Det har ført til et underskud i AUB. Aftalen betyder, at virksomhedernes AUB-bidrag forhøjes til 2.803 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder i 2022 i stedet for regeringens oprindelige udspil med en forhøjelse til 3.639 kr. Der er lagt op til, at den resterende del af underskuddet i AUB skal indhentes i 2023 og 2024, dog vil satsen blive reguleret afhængig af, om AUB er i balance.

Initiativer og støtte til efter- og videreuddannelse, der videreføres

Med aftalen videreføres i 2022 initiativer som f.eks.:

 • Mulighed for udbud af FVU-engelsk og FVU-digital
 • Forhøjelse af VEU-godtgørelsen, så den svarer til max. dagpenge
 • Forhøjelse af SVU til FVU og ordblindeundervisning, så den svarer til max. dagpenge
 • Omstillingsfonden, hvor der kan søges støtte til akademi- og diplomuddannelse

Næste runde trepartsdrøftelser

Det er yderligere aftalt, at der i 2022 bliver indkaldt til en egentlig trepartsdrøftelse om det offentlige voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Frem mod forhandlingerne i 2022 gennemføres temadrøftelser med inddragelse af eksterne eksperter for at identificere konkrete veje til grundlæggende forbedringer af det offentlige VEU-system.

Aftaleparterne er enige om at se på følgende temaer:

 • Et lettilgængeligt, fleksibelt og overskueligt offentligt VEU-system med høj kvalitet og forsyningssikkerhed
 • Et mere digitalt VEU-system
 • Et fremtidssikret VEU-system, der understøtter en omstillingsparat arbejdsstyrke og arbejdsmarkedets behov
 • En national handlingsplan foret styrket løft af basale færdigheder.

DI ser et potentiale i at udvikle det offentlige VEU-system, så det i højere grad udnytter nye digitale og teknologiske muligheder. Det skal være en del af forhandlingerne i 2022, hvilket er centralt for DI. Det er væsentligt, at VEU-systemet bliver fleksibelt og overskueligt, og det kan teknologien være en del af svaret på.

Se aftalen her: VEU-aftaletekst

Christine Bernt Henriksen

Christine Bernt Henriksen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3802
 • Mobil +45 2949 4695
 • E-mail cbh@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.