Foto: Getty Images
06.12.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for uddannelsesstøtte 2022

Med virkning fra den 1. januar 2022 reguleres en række satser for løntabsgodtgørelse ved deltagelse i efteruddannelse og refusion under erhvervsuddannelseselevers skoleophold. Alle satser er fastlagt i lovgivning. (Opdateret 20. december 2021)

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) pr. 1. januar 2022

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning: 4.466 kr. pr. uge.

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.572 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser: 2.679 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VEU-godtgørelse  893 kr. pr. dag.

Løntilskud til voksenlærlinge

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet afhænger af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen.

Tilskuddet er betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

Kontakt jobcenteret for nærmere information om tilskuddets størrelse og information om, hvorvidt den aktuelle person opfylder kriterierne for støtte.

Elever og lærlinge

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:                                    

  Ordinær refusionssats Forhøjet refusionssats
1. år 2.840 kr.  2.918 kr. 
2. år 3.340 kr.  3.432 kr. 
3. år 3.610 kr.  3.709 kr. 
4. år 4.090 kr.  4.202 kr. 
Voksen 5.360 kr.  5.507 kr. 

Da satserne fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2022, tages der forbehold for afrundinger mv.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.