Foto: Colourbox
11.07.22 Vi rådgiver dig Nyheder

1.000 voksenlærlinge med støtte fra IKUF

I disse dage runder Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) at have ydet støtte til 1.000 voksenlærlingeforløb. Voksenlærlingeforløbene modtager støtte som en del af ordningen med støtte til aftalt uddannelse, som var en del af overenskomstfornyelserne i 2017 og 2020.

"Det er positivt at se, at medarbejdere og virksomheder har benyttet muligheden for at gennemføre et uddannelsesløft for de allerede ansatte medarbejdere. Der er god grund til at kigge på alle målgrupper for en erhvervsuddannelse, når der skal uddannes til at dække de fremtidige kompetencebehov", siger underdirektør Signe Tychsen Philip, DI.

Muligheden for støtte fra IKUF til voksenlærlingeforløb kræver, at medarbejderen er mindst 25 år og har mindst 12 måneders anciennitet i virksomheden. Ligesom det er et krav, at erhvervsuddannelsen kan gennemføres som et afkortet forløb, dvs. et EUV1- eller EUV2-forløb.

Det er i særdeleshed voksenlærlinge på industrioperatøruddannelsen, der har været efterspurgt støtte til. Disse tegner sig for op mod halvdelen af uddannelsesaftalerne med støtte fra IKUF.

Virksomheder omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst har mulighed for at få gratis besøg af konsulenter fra IKUF.

Konsulenterne medvirker til at facilitere dialogen om aftalt uddannelse mellem ledelse og medarbejdere og bistår med viden om de økonomiske støttemuligheder i bl.a. IKUF.

Hvis der er ønske om sådant besøg, kan der rettes henvendelse til IKUF-sekretariatet. Kontaktoplysningerne til konsulenterne fremgår på www.ikuf.dk.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.