Foto: Colourbox
21.02.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Husk tilskud til kompetenceudvikling og samarbejde på HK- og Teknikeroverenskomsten

Virksomheder inden for Bygge- og Anlægsbranchen modtager i uge 8 opkrævninger til at betale tilskud til fondene for kompetenceudvikling og samarbejde og uddannelse for medarbejdere omfattet af HK- og Teknikeroverenskomsten. Sidste frist for indbetaling er 14. marts 2023.

PensionDanmark udsender både en opkrævning for medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten og en for medarbejdere omfattet af Teknikeroverenskomsten.

Opkrævningerne til fondene sker halvårligt, og denne opkrævning vedrører 2. halvår 2022.

Opkrævningen for 1. halvår 2023 vil blive sendt ud i august 2023.

Virksomheden skal selv beregne beløbet

Da PensionDanmark ikke er bekendt med antal medarbejdere omfattet af HK- eller Teknikeroverenskomsten, sker opkrævningerne som 0-indberetninger.

Det betyder, at virksomheder på baggrund af antal medarbejdere omfattet af de to overenskomster selv skal beregne det beløb, som skal betales til fondene.

Det samlede tilskud til begge fonde udgør 680 kr. pr. medarbejder pr. halvår.

De virksomheder, som betaler pension til PensionDanmark for medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten, vil dog modtage en opkrævning, hvor tilskuddet er beregnet.

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige, medmindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler vi, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk. E-Boks sender i øvrigt en notifikation i form af en mail og/eller en SMS om, at der er post i e-Boks.

Medarbejderne kan søge om tilskud til efteruddannelse i Byggeriets Uddannelser

Fondene, der administreres af Byggeriets Uddannelser, yder tilskud til medarbejdernes efter- og videreuddannelse.

Læs mere om mulighederne for tilskud og ansøgningsproceduren på selvvalgt.dk

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.