Foto: Getty Images
07.02.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde inden 1. marts

Virksomheder omfattet af industriens overenskomster skal inden 1. marts 2023 have indberettet virksomhedens lønsum for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pension Service.

Manglende eller for sen indberetning af lønsummer eller indbetaling af bidrag anses for at være overenskomstbrud og kan derfor medføre bod for virksomheden.

Pligt til at indberette for medarbejdere under industriens overenskomster

Pligten til at indberette og indbetale til uddannelsesfondene følger af overenskomsterne, og virksomhederne har derfor pligt til at indberette lønsummer senest den 1. marts 2023.

Indberetning af lønsummer for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pension Service bruges til at beregne virksomhedens bidrag til uddannelsesfondene.

Industriens Pension Service åbnede for indberetning den 30. januar 2023. Alle virksomheder har modtaget besked om dette på virksomhedens Mit.dk.

Større bidrag eller bod ved for sen eller manglende indberetning

Hvis indberetning af lønsummer udebliver, vil seneste indberettede lønsum blive opskrevet med 25 pct. og benyttes som nyt beregningsgrundlag. Dette vil også medføre, at I skal betale et tilsvarende større bidrag.

Manglende eller for sen indberetning er et brud på overenskomsten. Derfor vil udeblivelse af indberetning medføre betaling af en bod for virksomheden.

Industriens Overenskomst

Der er ikke pligt til at indberette lønsum for medarbejdere, der får deres pension indbetalt til Industriens Pension, idet Industriens Pension Service – for disse medarbejdere – får lønsummen oplyst af Industriens Pension.

Såfremt virksomheden derimod indbetaler til en anden pensionsordning for overenskomstdækkede medarbejdere, skal der ske manuel indberetning af lønsummerne til Industriens Pension Service.

Hvis virksomheden ikke har haft medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst i indberetningsåret, skal I foretage en nul-indberetning.

Industriens Funktionæroverenskomst

Virksomhederne skal indberette lønsummer for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Dette gælder som udgangspunkt virksomhedens evt. ansatte teknikere.

Hvis virksomheden har tiltrådt Industriens Funktionæroverenskomst for handels- og kontoransatte og/eller laboranter, skal I også indberette lønsum for disse medarbejdere.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilke medarbejdere der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Hvis virksomheden ikke har haft medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst i indberetningsåret, skal I foretage en nul-indberetning.

Indberet online fra 30. januar 2023

Indberetning skal foretages på www.industrienspensionservice.dk. Dette gælder også indberetning af nul-lønsummer.

Hjemmesiden åbnede for indberetning 30. januar 2023. Sidste frist for indberetning er 1. marts 2023.

Betaling af bidrag

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september 2023. Fristen herfor er henholdsvis den 10. april 2023 og 10. september 2023 eller følgende hverdag.

Opkrævning fremsendes til virksomhedens postadresse eller e-Boks, såfremt man har tilmeldt dette. Betaling af bidrag kan endvidere tilmeldes Betalingsservice.

Spørgsmål til indberetning, indbetaling samt tilmelding til e-Boks og betalingsservice kan rettes til Industriens Pension Service www.industrienspensionservice.dk eller telefon 70 23 95 96.

Industriens Uddannelsesfonde

Industriens Uddannelsesfonde dækker over Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er stiftet af CO-industri og DI. Fonden støtter kompetenceudvikling af industriens medarbejdere. Du kan læse mere om IKUF her: IKUF - For virksomheder

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond (IUS) er ligeledes etableret af CO-industri og DI. Fonden har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien. Du kan læse mere om IUS her: IUS og andre fonde

Ud over bidrag til Industriens Uddannelsesfonde dækker opkrævningen fra Industriens Pension Service også bidrag til DA/LO Udviklingsfonden. Fonden har til formål at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering, kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. Du kan læse mere om DA/LO Udviklingsfonden her: DA/LO Udviklingsfonden

Vigtige datoer

1. marts – frist for indberetning af lønsum for det foregående år

10. april – frist for indbetaling af bidrag (fremsendes ca. 14 dage forinden)

10. september – frist for indbetaling af bidrag (fremsendes ca. 14 dage forinden)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.