Foto: Colourbox
13.02.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye satser for uddannelsesstøtte 2024

I december bragte DI en nyhed med satser for løntabsgodtgørelse ved deltagelse i efteruddannelse og refusion under erhvervsuddannelseselevers skoleophold. Satserne var baseret på finansloven, men er siden blevet justeret.

Nedenstående satser er beregnede satser, hvorfor der kan forekomme afvigelser ift. de endeligt udmeldte satser.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 2024

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning: 4.700 kr. pr. uge.

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.760 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser: 2.820 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VEU-godtgørelse 127,03 kr. pr time (4.700 kr. pr. uge)

Løntilskud til voksenlærlinge

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet afhænger af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen.

Tilskuddet er betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

Kontakt jobcenteret for nærmere information om tilskuddets størrelse og information om, hvorvidt den aktuelle person opfylder kriterierne for støtte.

Elever og lærlinge

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:   

 

Lønrefusionssatser

Forhøjede lønrefusionssatser*

1. årselever

3.110 kr.

3.195,525 kr.

2. årselever

3.510 kr.

3.606,525 kr.

3. årselever

3.860 kr.

3.966,15 kr.

4. årselever

4.460 kr.

4.582,65 kr.

Voksenelever

5.480 kr.

5.630,70kr.

*De forhøjede satser gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny-mesterlære-uddannelsesaftaler og restuddannelsesaftaler. Den forhøjede lønrefusion kan højst ydes med 102,75 pct. af arbejdsgiverens lønudgift under skoleophold.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.