120-dagesreglen

Virksomheder kan i funktionærers og funktionærlignendes ansættelseskontrakter aftale en 120-dagesregel, som giver virksomheden mulighed for at opsige funktionæren med et forkortet varsel. Læs mere nedenfor.

En måneds opsigelsesvarsel ved 120 dages sygdom

Hvis en funktionær eller funktionærlignende medarbejder har fået løn under sygdom i 120 dage inden for 12 måneder, kan virksomheden efter 120-dagesreglen opsige funktionæren med en måneds varsel til en måneds udgang. Det gælder, uanset hvor længe funktionæren har været ansat.

120-dagesreglen skal være aftalt i kontrakten

Virksomheden kan kun anvende 120-dagesreglen, hvis reglen er aftalt skriftligt med den enkelte funktionær i ansættelseskontrakten.

Aftalen kan indgås såvel forud for som under ansættelsesforholdet.

Løn under sygdom i i alt 120 dage

Funktionæren skal have oppebåret sygeløn i 120 dage inden for 12 måneder. De 120 sygedage behøver ikke være i direkte forlængelse af hinanden. Efter 120-dagesreglen skal alle sygdomsperioder inden for 12 måneder tælles med.

Opsigelse skal ske i tilknytning til de 120 sygedage

Efter 120-dagesreglen skal virksomheden opsige funktionæren i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Opsigelse skal ske mellem den 121. og den 129. sygedag.

Det betyder, at virksomheden afskæres fra at bruge reglen, hvis funktionæren opsiges, når der er gået eksempelvis 131 sygedage. I så fald har funktionæren krav på sit almindelige opsigelsesvarsel.

Opsigelse skal ske, mens funktionæren er syg 

Det er en betingelse for at bruge 120-dagesreglen, at funktionæren er syg på tidspunktet for afgivelsen af opsigelsen.

Hvis funktionæren er deltidssygemeldt, betragtes funktionæren som sygemeldt og kan derfor opsiges efter 120-dagesreglen, selvom funktionæren opsiges på en dag, hvor funktionæren er på arbejde.

DI's 120-dagesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst

Hent
For medlemmer

I dybden med 120-dagesreglen

Få svar på, hvornår og for hvem 120-dagesreglen gælder, hvordan delvist fravær tæller, hvornår I skal aflevere opsigelsen, eller benyt DI’s 120-dagesberegner til at udregne medarbejderens sygefravær inden for de seneste 12 måneder.

Artikel opdateret den 02.02.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter