Advarsel

Hvis I er utilfredse med en medarbejders adfærd eller præstation, kan I give medarbejderen en mundtlig eller skriftlig advarsel, hvor I gør det klart, hvad konsekvenserne er, hvis medarbejderen ikke forbedrer sin adfærd eller præstationer.

Advarsel for dårlig opførsel eller præstation

En advarsel giver virksomheden mulighed for at rette op på en medarbejders adfærd eller præstation. Samtidig giver advarslen medarbejderen klarhed over, hvad konsekvenserne er, hvis vedkommende ikke forbedrer sin adfærd eller præstation.

Advarsler kan gives for medarbejderens opførsel, præstation eller egentlige forseelser for eksempel:

  • Samarbejdsvanskeligheder
  • For sent fremmøde 
  • Manglende iagttagelse af personalepolitikker.

Advarslens indhold

Virksomheden skal klart og præcist tilkendegive i advarslen:

  • Hvilken adfærd, I er utilfredse med
  • Hvilken adfærd, I ønsker, at medarbejderen skal ændre
  • Hvilken konsekvens det får, hvis medarbejderen ikke ændrer adfærden.

Medarbejderen skal kvittere skriftligt for modtagelsen af advarslen, uanset om medarbejderen ikke er enig i indholdet.

Referat ved mundtlig advarsel

Hvis I giver advarslen mundtligt, skal I udarbejde et samtalereferat helst underskrevet af medarbejderen som dokumentation.

Følg op på advarslen

Hvis medarbejderen ikke efterlever advarslens indhold, skal virksomheden reagere på det. I modsat fald er der risiko for, at advarslen mister sin effekt, og der på ny skal gives en advarsel for samme forhold.

Medarbejderen skal dog også have passende tid til at forbedre sin adfærd eller performance.

En advarsel kan forældes

Hvor længe en advarsel gælder, afhænger af karakteren af medarbejderens forseelse. Jo mere alvorlig forseelsen er, des længere tid gælder advarslen og vil kunne bruges af virksomheden.

Undgå at betale godtgørelse for usaglig opsigelse

Er en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold – for eksempel samarbejdsvanskeligheder – har det væsentlig betydning for vurderingen af opsigelsen, om virksomheden forinden har givet en advarsel.

Hvis I ikke giver medarbejderen en advarsel i sådanne tilfælde, er der risiko for, at I kommer til at betale en godtgørelse til medarbejderen for at have foretaget en usaglig opsigelse.

Skabelon til skriftlig advarsel

Med DI’s skabelon kan du skræddersy en skriftlig advarsel til en medarbejder. Formularen sikrer, at advarslen lever op til de krav og den struktur, som en advarsel skal indeholde.

Du vælger selv, om advarslen skal være på dansk eller engelsk.

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent
For medlemmer

I dybden med advarsel

Få svar på, hvad virksomheden kan give advarsler for, hvordan advarslen bør dokumenteres, om advarslen gælder, hvis medarbejderen protesterer, hvordan en advarsel formuleres, og hvad en påtale er – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.