Beskyttelse mod opsigelse

En del af ledelsesretten er, at arbejdsgiveren har ret til at opsige sine medarbejdere – men nogle medarbejdere har en særlig beskyttelse i forhold til opsigelse. Læs mere om beskyttede medarbejdere herunder.

Medarbejdere vil kunne påberåbe sig særlig beskyttelse, fordi de er omfattet af et af følgende punkter:

 • Fertilitetsbehandling
 • Graviditet
 • Barsels- og forældreorlov
 • Køn
 • Handicap
 • Seksuel orientering
 • Race og etnisk oprindelse
 • Hudfarve
 • Alder
 • Religion og tro
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Tillidsrepræsentanter
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd

Den særlige beskyttelse er ikke ensbetydende med, at det kan være umuligt at opsige en gravid eller en ældre medarbejdere, men begrundelsen skal være objektiv/saglig og må hverken direkte eller indirekte være begrundet i graviditeten eller alderen – og for tillidsrepræsentanter skal der foreligge ”tvingende årsager”.

Den særlige beskyttelse er reguleret i ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, ligelønsloven og de kollektive overenskomster, og vurderingen af en opsigelse vil derfor afhænge af, hvilke beskyttelsesregler der skal anvendes i den konkrete sag.

Det er derfor vigtigt at skelne imellem, hvilken type beskyttelse det drejer sig om. Den særlige beskyttelse kan inddeles i tre kategorier:

Under hver kategori finder du nyttig information om hver type beskyttelse.

Artikel opdateret den 19.04.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter