Beskyttelse mod opsigelse

En del af ledelsesretten er, at arbejdsgiveren har ret til at opsige sine medarbejdere – men nogle medarbejdere har en særlig beskyttelse i forhold til opsigelse. Læs mere om beskyttede medarbejdere herunder.

Medarbejdere vil kunne påberåbe sig særlig beskyttelse, fordi de er omfattet af et af følgende punkter:

 • Fertilitetsbehandling
 • Graviditet
 • Barsels- og forældreorlov
 • Køn
 • Handicap
 • Seksuel orientering
 • Race og etnisk oprindelse
 • Hudfarve
 • Alder
 • Religion og tro
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Tillidsrepræsentanter
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd

Den særlige beskyttelse er ikke ensbetydende med, at det kan være umuligt at opsige en gravid eller en ældre medarbejdere, men begrundelsen skal være objektiv/saglig og må hverken direkte eller indirekte være begrundet i graviditeten eller alderen – og for tillidsrepræsentanter skal der foreligge ”tvingende årsager”.

Den særlige beskyttelse er reguleret i ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, ligelønsloven og de kollektive overenskomster, og vurderingen af en opsigelse vil derfor afhænge af, hvilke beskyttelsesregler der skal anvendes i den konkrete sag.

Det er derfor vigtigt at skelne imellem, hvilken type beskyttelse det drejer sig om. Den særlige beskyttelse kan inddeles i tre kategorier:

Under hver kategori finder du nyttig information om hver type beskyttelse.

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.