Bortvisning

Hvis en medarbejder bryder forudsætningerne for ansættelsen, kan I i nogle tilfælde bortvise medarbejderen. I bør dog overveje bortvisningen meget nøje, da en bortvisning er den alvorligste sanktion, I kan benytte.

En bortvisning er den alvorligste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende. Ved en bortvisning ophæves ansættelsesforholdet uden varsel, og lønnen stopper samme dag, som bortvisningen gennemføres.

 

Bortvisningen skal være berettiget

Saglige bortvisningsgrunde kan f.eks. være: 

  • tyveri fra arbejdspladsen
  • vold på arbejdspladsen
  • grov illoyalitet.

Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en bortvisning er berettiget.

Tag stilling til sagen med det samme

En bortvisning skal gennemføres, umiddelbart efter arbejdsgiveren er blevet klar over forholdene, der begrunder bortvisningen.

I de fleste tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt at tale med medarbejderen, inden I gennemfører en bortvisning.

Ofte er der sket en misforståelse eller en fejl, og når medarbejderen har forklaret sig, vil forholdet muligvis alligevel ikke kunne bære en bortvisning, men alene en opsigelse eller en advarsel.

Medarbejderen kan rejse krav

Hvis en medarbejder rejser et krav for uberettiget bortvisning, vil han eller hun ofte både kræve betaling for manglende opsigelsesvarsel og godtgørelse for usaglig opsigelse.

Det skyldes, at virksomheden ved en bortvisning afslutter ansættelsesforholdet uden varsel.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent
For medlemmer

I dybden med bortvisning

Få svar på, hvornår I kan bortvise en medarbejder, hvad I skal gøre, inden I bortviser, hvad konsekvenserne af en bortvisning er, og om bortvisningen skal være skriftlig – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.