Fritstilling og suspension

Hvis I ikke eller kun delvist har brug for en medarbejders arbejdskraft, når I opsiger denne, kan I vælge enten at fritstille eller suspendere medarbejderen. Ved fritstilling skal medarbejderen ikke længere møde på arbejde, og ved suspension skal medarbejderen møde i det omfang, I har brug for dennes arbejdskraft.

Når en medarbejder bliver opsagt, skal I tage stilling til, hvorvidt I ønsker at bruge medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden på sædvanlig vis, eller om I ønsker at fritstille eller suspendere medarbejderen.
 

Valget mellem fritstilling og suspension

Ved fritstilling bliver medarbejderen definitivt fritaget for sin arbejdsforpligtigelse over for virksomheden i opsigelsesperioden. Ved suspension bliver medarbejderen fritaget for at møde på arbejde, men skal fortsat stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden.

I begge situationer er medarbejderen som udgangspunkt berettiget til at modtage sædvanlig løn i opsigelsesperioden.

Loyalitetspligten gælder i opsigelsesperioden

Medarbejderens loyalitetsforpligtigelse over for virksomheden gælder i hele opsigelsesperioden – også under fritstilling og suspension. Loyalitetspligten indebærer blandt andet, at medarbejderen ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed – hvad enten dette er lønnet eller ulønnet.

Modregning i løn fra nyt arbejde

En fristillet medarbejder har pligt til så vidt muligt at begrænse virksomhedens tab ved at anvende sin arbejdskraft – herunder ved at melde sig til Jobcenteret som ledig og påtage sig nyt arbejde. Får medarbejderen nyt arbejde i opsigelsesperioden, er der mulighed for at trække i den løn (modregne), som medarbejderen modtager fra jer, alt efter hvor meget medarbejderen får i løn fra det nye arbejde.

Hvis den fritstillede er funktionær, så kan I modregne i lønnen, hvis:

  • medarbejderens opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder, og
  • fristillingsperioden er længere end 3 måneder.

Hvis den fritstillede medarbejder hverken er funktionær eller funktionærlignende, kan I modregne indtægten fra nyt arbejde fra første dag.

Fritstillingsberegner

Klik her

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Skabeloner

Skabelon til suspension

Hent

Reglerne

Funktionærloven
For medlemmer

I dybden med fritstilling og suspension

Få svar på, hvad forskellen på fritstilling og suspension er, hvornår I kan modregne i løn, hvad I skal overveje ved hhv. suspension og fritstilling, og i hvilke situationer suspension typisk bruges – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 20.03.24

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.