Opsigelse på grund af sygdom

Medarbejdere har ret til at være fraværende fra arbejdet på grund af sygdom. De har dog ikke ret til et ubegrænset fravær. Hvis virksomheden vil opsige medarbejdere på grund af sygdom, skal virksomheden være opmærksom på særlige regler i forbindelse med 120-dagesreglen, handicap samt særligt beskyttede medarbejdere.

Sygdom er lovligt forfald

Sygdom er lovligt forfald, hvilket betyder, at medarbejdere har ret til at være fraværende fra arbejdet på grund af sygdom. Der er dog ikke en ubegrænset ret til fravær.

Hvis fraværet bliver så højt, at medarbejderen ikke kan varetage det arbejde, som vedkommende er ansat til, vil det kunne få konsekvenser for vedkommendes ansættelse.

Advarsel for fra meget fravær

Hvis en medarbejders fravær bliver så højt, at I har svært ved at få løst de arbejdsopgaver, som medarbejderen har, kan I give medarbejderen en advarsel.

Det vil især være i situationer, hvor en medarbejder meget ofte er syg, at det vil være berettiget at give en advarsel for for højt fravær.

Handicap

Hvis medarbejderens sygefravær skyldes et handicap, har medarbejderen en særlig beskyttelse. Kontakt altid DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder, der er handicappet.

Medarbejdere med særlig beskyttelse

Hvis I ønsker at opsige en tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller anden medarbejder med særlig beskyttelse på grund af sygdom, skal I bruge den særlige opsigelsesprocedure, der gælder ved opsigelse af beskyttede medarbejder.

Det vil sige, at I skal anmode DI om at indkalde medarbejderens forbund til mæglingsmøde. Og først på mæglingsmødet kan I opsige den beskyttede medarbejder.

Kontakt altid DI forud for opsigelse af beskyttede medarbejdere.

Opsigelse under sygdom

I en række overenskomster er der et forbud mod at opsige medarbejdere, når de er sygemeldte.

Medarbejdere, omfattet af Industriens Overenskomst, der har mere end 9 måneders anciennitet, kan f.eks. ikke opsiges under de første 4 måneder af deres sygdomsperiode.

Funktionærer og funktionærlignende medarbejdere kan godt opsiges under sygdom.

120-dagesreglen

I ansættelseskontrakter for funktionærer og funktionærlignende medarbejdere kan I aftale, at den såkaldte 120-dagesregel gælder.

Hvis 120-dagesreglen er aftalt, kan I opsige en medarbejder med en måneds varsel i stedet for det opsigelsesvarsel, som medarbejderen ellers har.

Det er en betingelse, at medarbejderen har været syg 120 dage inden for de sidste 12 måneder. Det er også et krav, at medarbejderen er sygemeldt på opsigelsestidspunktet.

Reglerne

Funktionærloven

Vejledninger

Guide til håndtering af sygdom og handicap

Hent
For medlemmer

I dybden med 120-dagesreglen

Få svar på, hvornår og for hvem 120-dagesreglen gælder, hvordan delvist fravær tæller, hvornår I skal aflevere opsigelsen, eller benyt DI’s 120-dagesberegner til at udregne medarbejderens sygefravær inden for de seneste 12 måneder.

Artikel opdateret den 01.04.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter