Større afskedigelser

Hvis virksomheden afskediger flere medarbejdere inden for en periode, kan I være omfattet af loven om større afskedigelser. Dette indebærer, at I gennem en særlig, fastlagt procedure skal informere medarbejdere og det regionale beskæftigelsesråd samt forhandle med medarbejdere, inden I kan opsige medarbejderne.

Skal virksomheden opsige et større antal medarbejdere, skal I i visse tilfælde følge nogle helt bestemte procedurer. Der er desuden væsentlige personalepolitiske hensyn at tage, for at både virksomhed og medarbejder oplever en god og ordentlig proces.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden er grundigt forberedt. DI kan hjælpe både med juridisk og praktisk rådgivning.

Reglerne gælder, hvis et større antal afskediges inden for 30 dage

I skal følge reglerne om større afskedigelser, når I inden for en vilkårlig periode på 30 dage forventer at afskedige:

  • Mindst 10 medarbejdere på virksomheder med mellem 20 og færre end 100 ansatte.
  • Mindst 10 procent af medarbejderne på virksomheder med mindst 100, men færre end 300 ansatte.
  • Mindst 30 medarbejdere på virksomheder med mindst 300 ansatte.

Der er derudover skærpede regler, hvis virksomheden har 100 medarbejdere eller flere og påtænker at opsige mindst 50 pct. heraf.

Hvis der varsles væsentlige ændringer af medarbejdernes ansættelsesvilkår, kan reglerne også finde anvendelse. Kontakt DI herom.

Pligt til at informere og forhandle

Hvis I er omfattet af reglerne om større opsigelser, skal repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere gennemføre forhandlinger. I skal også forhandle, selv om muligheden for at ændre på beslutningen om kollektiv afskedigelse er begrænset. Hvis I afviser at forhandle, er det brud på reglerne om større afskedigelser.

Forhandlingerne har til formål at undgå eller forsøge at mindske antallet af opsigelser og at afbøde virkningerne for de medarbejdere, der opsiges. Forhandlingen skal være reel og give medarbejderne mulighed for at komme frem med deres ønsker. I må derfor heller ikke træffe endelige beslutning om opsigelserne, før forhandlingerne er gennemført.

Vær opmærksom på, at nogle medarbejdere kan få deres opsigelsesvarsel forlænget, hvis der er tale om en større afskedigelse.

Skabeloner

Skabelon til større afskedigelser

Hent
For medlemmer

I dybden med større afskedigelse

Få svar på, hvordan I finder ud af, om det antal medarbejdere, I forventer at opsige, falder inden for kategorien ”Større afskedigelser”, hvad proceduren for større afskedigelser er, hvem og hvordan I skal informere om afskedigelserne – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 02.02.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter