Hvad er en sympatikonflikt?

Når et forbund indleder konflikt imod en virksomhed for at få virksomheden overenskomstdækket, så kan forbundet benytte en række konfliktmidler overfor virksomheden. Et af de mest vidtgående af disse er sympatikonflikten.

Under en sympatikonflikt må medarbejdere på andre virksomheder, som er medlem af samme hovedforbund ikke udføre noget arbejde, der relaterer sig til, eller er bestemt til brug for, den konfliktramte virksomhed. Derudover må medarbejdere på DI's medlemsvirksomheder ikke udføre arbejde på eller bestemt for bygge- eller arbejdspladser, hvor den berørte virksomhed udfører arbejde.

Hvis virksomheden alligevel pålægger en medarbejder, der er medlem af et hovedforbund, dette, så vil det være i strid med hovedaftalen og vil kunne udløse bodsansvar. Det er derfor vigtigt for virksomhederne at orientere sig om hvilke virksomheder, som er ramt af en sympatikonflikt.

Igangværende sympatikonflikter

Hold jer orienteret om hvilke virksomheder der er ramt af sympatikonflikter.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 19.05.21

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter