Fællesoverenskomsten

Fællesoverenskomsten omfatter lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere samt medarbejdere, der naturligt henhører under overenskomstens faglige gyldighedsområde.

Fællesoverenskomsten regulerer en række forhold for medarbejderne. Der er regler om bl.a. løn, arbejdstid, opsigelsesvarsler, betaling under sygdom og barsel, pension, uddannelse. Derudover er der regler om tillidsrepræsentanter, lokalaftaler, fagretlig behandling m.m.

Medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomsten

Fællesoverenskomsten dækker typisk:

  • lagerarbejdere
  • chauffører 
  • havnearbejdere
  • medarbejdere, der er ansat til eksempelvis rengøring eller arbejde i kantinen.

Fællesoverenskomsten dækker ikke funktionærer. De kan eventuelt være omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service.

Dækker alt arbejde inden for området

Fællesoverenskomsten er en områdeoverenskomst på timelønsområdet. Det betyder, at overenskomsten dækker alt arbejde udført inden for overenskomstens naturlige faglige område, uafhængigt af hvem der udfører arbejdet. Det er derfor uden betydning, om medarbejderen, der udfører arbejdet, f.eks. har en bestemt uddannelse eller er medlem af det overenskomstbærende forbund. I er forpligtet til at aflønne alle medarbejdere i henhold til overenskomsten, når de udfører arbejde, der er omfattet af overenskomstens dækningsområde – uanset om de er organiserede eller ej.

Medarbejdere på timeløn eller fuldløn

På Fællesoverenskomsten kan medarbejdere ansættes på timeløns- eller fuldlønsordning. Begge typer medarbejdere får den samme timeløn, men udbetales forskelligt.

Timelønnede medarbejdere afregnes pr. præsteret arbejdstime og har med en frihedsopsparingsordning på 6,75 pct. af den ferieberettigede løn til at dække indtægtstab på SH-dage, overenskomstmæssige fridage og feriefridage.

Medarbejdere ansat på fuldlønsordning afregnes pr. præsteret arbejdsuge eller måned og holder fri på SH-dage, overenskomstmæssige fridage og feriefridage, og uden at deres uge- eller månedsløn påvirkes.

Funktionærlignende medarbejdere

Det er ikke muligt at ansætte medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomstens dækningsområde som funktionærer på Fællesoverenskomsten.

I stedet kan medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomstens dækningsområde ansættes som funktionærlignende medarbejdere. Funktionærlignende medarbejdere har en række af funktionærlovens ansættelsesvilkår, f.eks. opsigelsesvarsler, men de er ikke som helhed omfattet af funktionærloven. Bestemmelserne om funktionærlignende medarbejdere findes i Bilag 6 til Fællesoverenskomsten.

Ansættelseskontrakter

DI og 3F Transportgruppen har udarbejdet udkast til ansættelsesaftaler for såvel timelønnede medarbejdere som funktionærlignende medarbejdere.

De er optrykt i Bilag 5 og Bilag 6 i Fællesoverenskomsten.

Overenskomster

Fællesoverenskomsten

Hent

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.