Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Funktionæroverenskomst omfatter visse tekniske arbejdsopgaver, arbejdsopgaver inden for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet.

Medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst

I virksomheder, som er medlem af DIO I under DI, vil en del af virksomhedens tekniske funktionærer og funktionærerne på handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. På handels- og kontorområdet og laboratorieområdet dog kun, hvis HK succesfuldt har gjort den såkaldte 50-procentsregel gældende.

Overenskomsten er en områdeoverenskomst, hvorfor medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver inden for overenskomstens område, er omfattet af overenskomsten. Det gælder også, selv om medarbejderne eventuelt ikke er medlemmer af de forbund, der har forhandlet overenskomsten.

Uden for overenskomsten er direktører, ledere, akademikere, eksterne sælgere, værkførere samt særligt betroede medarbejdere.

50-procentsreglen

Industriens Funktionæroverenskomst gælder ikke automatisk for funktionærer på handels- og kontorområdet og laboratorieområdet.

Funktionæroverenskomsten træder først i kraft, når HK rejser krav om det og samtidig organiserer mindst 50 procent af de medarbejdere, som overenskomsten ønskes sat i kraft for.

Ved opgørelsen betragtes handels- og kontorområdet som et selvstændigt område og laboratorieområdet som et andet, selvstændigt område.

50-procentsreglen betyder kort, at hvis minimum 50 procent af medarbejderne beskæftiget med handels- og kontoropgaver eller på laboratorieområdet er medlemmer af HK, kan HK kræve, at Industriens Funktionæroverenskomst sættes i kraft på virksomheden eller den konkrete geografisk adskilte afdeling.

Er 50 procent af medarbejderne inden for det givne område medlemmer af HK, er virksomheden forpligtet til at tiltræde Funktionæroverenskomsten. Til gengæld kan HK ikke rejse krav om overenskomst, hvis mindre end 50 procent af medarbejderne er medlemmer af HK, ligesom virksomheden heller ikke kan blive mødt med et krav om at tiltræde en anden overenskomst med samme dækningsområde.

Kontakt DI for rådgivning

Det kan være vanskeligt for en virksomhed at foretage vurderingen af, hvorvidt en medarbejder er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

I de fleste tilfælde vil medarbejderens uddannelse indikere, om medarbejderen er dækket af overenskomsten, eller om medarbejderen falder uden for dækningsområdet.

Der kan dog være undtagelser, og det er ikke et krav, at medarbejderen har bestemt uddannelse (bortset fra dækningsområdet i bilag 2 og 3 for medarbejdere med en professionsbachelor- eller diplomuddannelse).

DI er klar til at hjælpe med rådgivning i konkrete sager.

Til højre kan I gå i dybden med:

  • Industriens Overenskomst
  • tekniske funktionærer 
  • handels- og kontorområdet 
  • laboratorieområdet 
  • professionsbachelorer
  • datateknikere og elektrikere.

Overenskomster

Industriens Funktionæroverenskomst

Hent
For medlemmer

I dybden med Industriens Funktionæroverenskomst

Få svar på, hvem tekniske funktionærer er, hvem handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet omfatter, om Industriens Funktionæroverenskomst dækker professionsbachelorer, datateknikere og elektrikere m.v., om overenskomsten dækker - og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.