Lederaftalen

Ledere er dækket af Lederaftalen, hvis virksomheden er medlem af DI, og lederen er medlem af enten Lederne, Maskinmestrenes Forening eller Dansk Formands Forening og samtidig er leder eller betroet i Lederaftalens forstand.

Lederaftalen er en kollektiv aftale indgået mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne, Maskinmestrenes Forening og Dansk Formands Forening.

Lederaftalen indeholder bl.a. regler om:

  • ansættelsesvilkår
  • oplysningspligt
  • uddannelsesplan
  • fratrædelsesgodtgørelse
  • valg af talsmand for lederne.

Medarbejdere omfattet af Lederaftalen

En medarbejder er omfattet af Lederaftalen, hvis I er medlem af DI, og medarbejderen er medlem af enten Lederne, Maskinmestrenes Forening eller Dansk Formands Forening. Medarbejderen skal endvidere være ”leder” eller ”betroet” i Lederaftalens forstand, hvilket vil sige, at medarbejderen:

  • helt eller delvist har ret til at lede og fordele arbejdet
  • har dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter jeres virksomhed  
  • udfører arbejdsfunktioner, der er forbundet med et særligt ansvar på grund af arbejdsopgavernes karakter, og som aftalens parter af den grund er enige om er omfattet af Lederaftalen. 

Direktører, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, er ikke omfattet af Lederaftalen.

Virksomheder, der er Erhvervsmedlemmer af DI, er ikke omfattet af Lederaftalen.

 

Overenskomster

Lederaftalen

Hent
For medlemmer

I dybden med lederaftalen

Få svar på, hvem og hvordan bliver omfattet af Lederaftalen samt hvilke gældende regler på området.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.