Påklædning på arbejdspladsen

Hvis der er særlige krav til medarbejdernes beklædning skal dette anføres i personalehåndbogen.

Påklædning

I nogle virksomheder er der krav om særlige uniformer eller særlig påklædning – i andre virksomheder kan en mere generel formulering af forventninger til medarbejdernes påklædning anvendes.

Det er naturligvis valgfrit at have en beklædningspolitik stående i personalehåndbogen, men såfremt særlig påklædning er påkrævet, er en nedskrevet politik herom nødvendig for håndhævelse af kravet.

Påklædning (ikke uniformskrav)

Hvordan medarbejderen klæder sig, er et spørgsmål om personlig stil og situationsfornemmelse. Da medarbejderen repræsenterer virksomheden, er det dog et krav, at medarbejderen altid er neutralt og præsentabelt påklædt, ligesom det er en selvfølge, at denne møder velsoigneret på arbejde.

Påklædningsreglement (uniformskrav)

Det er et krav, at vore medarbejdere bærer XXX, når de møder på arbejde.

Tilsidesættelse af påklædningsreglementet kan få ansættelsesretlige konsekvenser for ansættelsesforholdet og kan medføre advarsel eller i grovere tilfælde og/eller gentagelsestilfælde opsigelse eller bortvisning.

Påklædning ved hjemmearbejde

Hvis medarbejderen skal deltage i onlinemøder som led i sit arbejde, kan I godt stille krav til medarbejderens påklædning og fremtoning på samme måde, som I normalt kan stille krav til medarbejderen, når vedkommende møder ind på arbejdspladsen. Ligeledes kan I bestemme, at medarbejderen skal være tilgængelig på video i forbindelse med onlinemøder, og hvordan baggrunden skal se ud.

De krav, I stiller til medarbejderne, skal være sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Dette kan f.eks. være af hensyn til, at virksomheden vil fremstå professionel over for kunder og samarbejdsparterne.

Artikel opdateret den 09.02.22

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter