Sygdom og uarbejdsdygtighed

Det er sygedagpengeloven, som definerer, om en medarbejder kan betragtes som syg og dermed have ret til at få udbetalt sygedagpenge – og om virksomheden i forbindelse med dette har ret til refusion.

Uarbejdsdygtighed

Hvis en medarbejder ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde på grund af sygdom, så er medarbejderen uarbejdsdygtig. Dette vurderer man ud fra medarbejderens jobindhold og i forhold til, hvordan medarbejderens læge vurderer situationen.

For at få sygedagpenge, skal medarbejderen være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Sygdom er ikke ensbetydende med sengeleje

Selvom medarbejderen er sygemeldt, så er der ikke krav om, at medarbejderen holder sig i hjemmet. Det er ikke nødvendigvis i strid med loven, at medarbejderen handler eller tager en tur i svømmehallen ej heller ensbetydende med, at medarbejderen er blevet rask. Det afgørende er, om medarbejderen er uarbejdsdygtig i forhold til sine arbejdsopgaver.

Kommunen skal vurdere efter 3 måneders fravær

Efter 3 måneders sygefravær skal sygdommen og fraværet vurderes af kommunen. De undersøger, om sygdommen afskærer medarbejderen fra at tage anden beskæftigelse inden for samme uddannelses- og beskæftigelsesområde, eller om medarbejderen kun er sygemeldt i forhold til jer.

Hvis medarbejderen kun er sygemeldt i forhold til jer, er medarbejderen ikke berettiget til sygedagpenge, og I er dermed heller ikke berettiget til refusion, selv om medarbejderen fortsat er syg i forhold til jer.

Bortfald af retten til sygedagpenge

Medarbejderens ret til sygedagpenge bortfalder helt, hvis medarbejderen ikke medvirker ved kommunens opfølgning eller forhaler helbredelsen. I sådan en situation kan I ende med at miste jeres adgang til refusion som følge af den mistede dagpengeret.

I nogle situationer er det alene retten til sygedagpenge eller sygeløn fra virksomheden, der bortfalder.

Medarbejderen har ikke ret til sygeløn fra jer, hvis det drejer sig om:

  • Selvforskyldt sygdom (forsæt og grov uagtsomhed)
  • Fortielse af helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet
  • Strejke og lockout
  • Sygdom under militærtjeneste.

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Skabeloner

Sygefraværspolitik

Hent
For medlemmer

I dybden med sygdom og uarbejdsdygtighed

Få svar på, om sygdom er ensbetydende med sengeleje, om behandling hos kiropraktor er at sidestille med sygdom, hvad fravær på grund af forsæt og grov uagtsomhed er, om fravær på grund af trafikulykker er forsætligt fravær, om alkohol- og stofmisbrug samt ludomani er at sidestille med sygdom – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.